DomeŠodien, 9.oktobrī, plkst.17.00 tiek sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde.
Darba kārtībā jautājumi:
1)Par sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju.
2)Par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieku nodarbinātību līdz 2018.gada 31.decembrim.
3) Par valsts sociālā atbalsta piešķiršanu R.Balanas.
4) Par nekustamā īpašuma “Karjeras”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, izsoles pārtraukšanu.
Tehnisku iemesu dēļ nebūs pieejama tiešraide. Sēdi būs iespējams noskatīties ierakstā.