lacplesis 341333011

  • No 13.00 līdz 15.00 Pauzera pļavā Zemessardzes organizētās aktivitātes un paraugdemonstrējumi.
  • 16.30 Lāpu gājiens. Pulcēšanās Talsu ielā 4.
  • Ap 17.00 Piemiņas brīdis Meža kapos pie “Strēlnieka” un Lāčplēša Kara ordeņa Tukuma apriņķa kavalieru godināšanas stēlu atklāšana.
    Aicinām līdzi ņemt lāpas un svecītes.
  • Plkst. 16.15. Militārās tehnikas izbraukšanas nodrošināšanai tiks īslaicīgi slēgta satiksme no Pauzera ielas līdz Talsu ielai 4;
  • No plkst.16.30 īslaicīgi satiksmes ierobežojumi visā lāpu gājiena maršrutā: Talsu iela 4 - Meža iela – Melnezera iela - Meža kapi.