Radosas stipendijasInformējam, ka līdz 20. februārim Domē (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101) var pieteikt pretendentus radošās stipendijas saņemšanai.

Tiesības pieteikt pretendentus stipendijas saņemšanai ir Tukuma novada pašvaldības kultūras, mākslas vai izglītības iestādei, kā arī nevalstiskajai organizācijai, kura darbojas Tukuma novadā mākslas vai kultūras jomā un fiziskai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. 

Lai saņemtu stipendiju, pretendenta dzīvesvietai jābūt deklarētai Tukuma novadā, tiek ņemti vērā pretendenta līdzšinējie profesionālie sasniegumi un sasniedzamais rezultāts pretendenta jaunrades darbā.

Plašāku informāciju un pieteikuma veidlapu skatīt nolikumā “Par radošās stipendijas piešķiršanu Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem”, kas pieejams šeit.