VES kopijaParedzētās darbības nosaukums un vieta: Vēja elektrostaciju parku “Dobele” un “Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados.

Ierosinātājs:   SIA “Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050; SIA “Pienava wind”, reģ. Nr. 40103730508, Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050.

Informācija par IVN procedūru: 

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 12. par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ir pieņemts 2017. gada 11. janvārī. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2017. gada 24. novembrī. 2018. gada 27. aprīlī (lēmums Nr. 5-02/3) ir veikti programmas grozījumi. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2018. gada augustā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2018. gada 31. augusta līdz 1. oktobrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018. gada 7. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības 3. stāva zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē un plkst. 18.00 Džūkstes kultūras nama zālē, Džūkstē, Tukuma novadā. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2019. gada 22. janvārī.

Ziņojuma sagatavotājs:   SIA “ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT”, reģ. 40003374818, Vīlandes iela 3 – 6, Rīga, LV-1010.

Informācija par ziņojumu: ar IVN ziņojumu var iepazīties:

Tukuma novada Domē – Tukuma novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs – Talsu iela 4 (ieeja no Šēseles ielas), Tukums, Tukuma novads

  • pirmdienās 8.00–18.00
  • otrdienās – ceturtdienās 8.00–17.00
  • piektdienās 8.00–16.00

Džūkstes pagasta 1. bibliotēkā – “Kalves”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

  • pirmdienās – ceturtdienās 9.00–12.00 un 13.00–17.00

Džūkstes pagasta 2. bibliotēkā – “Atmodas” -18, Pienava, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

  • otrdienās – piektdienās – 9.00–13.00 un 14.00–18.00
  • sestdienā 9.00–13.00 un 14.00–17.00

Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē – “Biedrību nams”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

  • pirmdienās 8.00–12.00 un 12.30–18.00
  • otrdienās – ceturtdienās 8.00–12.30 un 13.00–16.30
  • piektdienās 8.00–12.30 un 13.00–15.00

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums