Akcija kazamTukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa 2019. gada 1. jūnijā Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā rīko bezmaksas akciju – svinīgu laulību reģistrāciju (tikai par valsts nodevu 14,00 EUR). Īpaši aicināti pāri no Tukuma novada, kuri dzīvo nereģistrētā laulībā un kopīgi audzina bērnus (ja ģimene deklarēta vienā dzīves vietā, kopīgi tiek audzināti 3 un vairāk bērni, pāris tiek atbrīvots arī no valsts nodevas). Pieteikties laulību reģistrācijai var sākot ar 2019. gada 28. janvāri. Ceram uz iedzīvotāju atsaucību. Sīkāka informācija pa tālruni 63122525; 26600643.

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas kolektīvs