Budzets20192019. gada 31. janvārī Tukuma novada Domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja 2019. gada pašvaldības budžetu. Tukuma novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 39 454 155 euro un izdevumi 40 943 444 euro. (Budžeta infografika šeit)

 

Plānotie ieņēmumi ir par 4.32% vairāk nekā 2018.gadā sākotnēji plānotie (37 821 681 euro). Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti. Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 16 147 513 euro (41%) un valsts budžeta transferti 19 137 360 euro (49%).

Tukuma novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 40 943 444 euro. Salīdzinājumā ar 2018.gadu pieaugums ir 837 451 euro (2,09%). Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā tiek plānots izglītībai 56,3% (23 034 315 euro), ekonomiskai darbībai atbalsts plānots 3 464 361 euro, kultūrai un sportam tiek plānoti 3 752 510 euro (9,1%), sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem 3 636 246 euro ( 8,9%), pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti līdzekļi 2 775 570 euro.

Nozīmīgākie projekti 2019.gadā plānoti:

 • Pabeigt Kurzemes ielas pārbūves 1.kārtas un 4.kārtas būvdarbus. Pašvaldības budžeta līdzekļi.
 • Sākt Kurzemes ielas pārbūves 2.kārtas un 3.kārtas būvdarbus. Pašvaldības budžeta līdzekļi un iesniegts pieteikums valsts budžeta dotācijai.
 • Pabeigt Stacijas un Dāņu ielas pārbūves darbus. ERAF finansējums (SAM 5.6.2. ietvaros).
 • Pabeigt energoefektivitātes pasākumus PII Pasaciņa. ERAF finansējums (SAM 4.2.2. ietvaros).
 • Sākt energoefektivitātes pasākumus PII Vālodzīte. ERAF finansējums (SAM 4.2.2. ietvaros).
 • Sākt Tukuma 2.vidusskolas ēkas pārbūvi. ERAF finansējums (SAM 8.1.2.ietvaros).
 • Sākt Mālkalna Ziedoņa dārza labiekārtošanas un dabas muzeja projektēšanu. Pašvaldības budžeta līdzekļi.
 • Izsludināt metu konkursu Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūvei. Pašvaldības budžets.
 • Veikt DI projekta aktivitātes Tukuma novadā – sākt jaunu ēku vai esošu ēku/telpu pārbūves projektēšanas darbus.
 • Sākt Pašvaldības grants autoceļu pārbūvi (2.kārta) Tukuma novada pagastos. ELFLA finansējums.
 • Sākt koru virsdiriģentu roku atlējumu izvietošanu pie Bētiņa pieminekļa Irlavā. Pašvaldības budžeta līdzekļi un Latvijas nacionālā kultūras centra finansējums.
 • Sākt Skolas ielas pārbūvi Tumē. Pašvaldības budžeta līdzekļi.
 • Plānot Avotu ielas pārbūvi Pūrē. Pašvaldības budžeta līdzekļi.
 • Veikt Džūkstes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu pārbūvi. Pašvaldības budžeta līdzekļi.
 • Veikt Slampes pagasta Ozolnieku ciema ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus. SIA “Komunālserviss TILDe” un pašvaldības budžeta līdzekļi.
 • Organizēt īres nama attīstības projektu Sēmē, Ezera ielā 6. Pašvaldības budžeta līdzekļi.

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans uzsvēra, ka šī gada budžeta plānošana sākās jau iepriekšējā gada agrā rudeni, kad darbu pie tā sāka domes administrācija, pārvaldes un iestādes, bet decembrī un janvārī budžeta plānošanā iesaistījās visi domes deputāti. Ē. Lukmans pateicas budžeta veidošanā iesaistītajiem par sadarbību, kā rezultātā budžets tika apstiprināts vienbalsīgi.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Informāciju sagatavoja: 
Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Dace Liepiņa-Zusāne 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.