Kulas apkopojums

Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, sadeg kukaiņi un dzīvnieki, putnu ligzdas. Būsim atbildīgi par dabu sev apkārt un gadījumā, ja tiek pamanīts, ka kāda persona dedzina kūlu, nekavējoties zvanīt ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112, kā arī ziņot Valsts policijai par pārkāpēju.


Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, dedzinot kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai pat vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi dzīvnieki, izveidotas putnu ligzdas, sadētas olas.

Kūlas dedzināšanas rezultātā, mirst praktiski visa dzīvā radība, kas dzīvo zālē un uz augsnes virsmas, tai skaitā noderīgā mikroflora, kas palīdz augiem atvairīt slimības. Dedzinot pērno kūlu, samazinās augu sugu daudzveidība un tā vienkāršojas. Dedzināšanas rezultātā virsroku gūst dažas bieži sastopamas graudzāles ar stipru sakņu sistēmu, kas sāk dominēt agrākās sugu daudzveidības vietā - dabā izzūd dažādas krāsas, smaržas un skaņas, ko rada floras un faunas daudzveidīgums.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas! VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks – nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 112.

Vairāk lasīt šeit