Teritorijas planojums redakcija2019. gada 28. februāra Tukuma novada Domes sēdē pieņemts lēmums pilnveidot Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grozījumu pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.

ZIŅOJUMS
LĒMUMS