Drukāt

barikazu apliecibas foto 20192019. gada 21.oktobrī no plkst. 11.00-16.00, Talsu ielā 4, Tukuma novada Domes konferenču zālē, barikāžu dalībnieki varēs saņemt barikāžu dalībnieka Statusa apliecības.


Aicinām iepriekš pieteikties līdz 17.10., zvanot pa tālruni 63122231 vai 29288876.
1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu.
To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.
Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem var piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.
Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Pateicības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).
Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav reģistrējušies un ieguvuši kādu no apbalvojumiem, Statusa apliecību iegūt nevarēs. Par reģistrēšanās kārtību interesēties 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībā.