Drukāt

Latviajs pastsZemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Tumes pagastā no 2019. gada 21. novembra tiek mainīts Tumes pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.10.00 līdz 11.00 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajās Tumes pagasta pārvaldes telpās Pasta ielā 1 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Tumes pasta nodaļā, kas rada “Latvijas Pastam” ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 7700 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Tumes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina “Latvijas Pasts”: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Ar pastnieka starpniecību Tumes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Tumes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281203.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Tumes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 25701983 vai 23281203 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Tukuma 1. pasta nodaļu Pils ielā 20 sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās no plkst.7.30 līdz 18.30 un sestdienās no plkst.9.00 līdz 13.00.