Pateicibas diena 201910. janvārī Tukuma pilsētas Kultūras namā norisināsies Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Gadu mijas pieņemšanas pasākums, kurā tradicionāli, pasniedzot apbalvojumu "Tukuma novada Domes Pateicības raksts", tiks pateikts paldies visiem, kas aizvadītajā gadā ar aktīvu un pašaizliedzīgu darbu veicinājuši novada attīstību, atpazīstamību un iedzīvotāju labklājību. Apbalvojums "Tukuma novada Domes Pateicības raksts" tiks pasniegts:

 • Gunai Misānei – par inovatīvu profesionālo un pedagoģisko ieguldījumu skolēnu radošuma un talantu izkopšanā speciālajā izglītībā;
 • Birutai Bērenai – par ilggadēju nesavtīgu un brīvprātīgu darbu Irlavas pagasta "Zīļu" un"Tiļļu" kapu uzkopšanā;
 • Rutai Menteļevai – par ilggadēju profesionālu sadarbību ar pašvaldības iestādēm arhīva pārvaldības jomā;
 • Sigitai Kūlai – par mērķtiecīgu darbu un personīgo ieguldījumu kvalitatīvas izglītības veicināšanā, Tukuma Raiņa ģimnāzijai 2019. gadā iegūstot 4. vietu Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingā Lielo skolu grupā;
 • Anitai Locānei – par nesavtīgu darbu un personīgo ieguldījumu Tukuma 2. vidusskolas darbības nodrošināšanā pārmaiņu apstākļos;
 • Silvai Freimanei – par mērķtiecīgu un radošu darbu pārmaiņu vadīšanā un personīgo ieguldījumu Tukuma novada speciālās izglītības iestādes attīstībā;
 • Aivai Platacei – par mērķtiecīgu un radošu darbu pārmaiņu vadīšanā un personīgo ieguldījumu Irlavas pamatskolas attīstībā;
 • Lidijai Legzdiņai – par atbalstu un personīgo ieguldījumu Degoles pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības grupas “Bitīte” darbības nodrošināšanā;
 • Rolandam Melderim – par atsaucību un sadarbību skolēnu pārvadājumu nodrošināšanā;
 • Andrejam Rozītim – par veiksmīgu sadarbību pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā;
 • Zandai Valainei – par veiksmīgu sadarbību pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā;
 • Gitai Lācei – par atsaucību un profesionalitāti Tukuma pilsētas labiekārtošanā;
 • Daigai Kuršai – par atsaucību un profesionalitāti Tukuma pilsētas labiekārtošanā;
 • Jurim Vitauskim – par profesionālu, apzinīgu un godprātīgu darbību sabiedrisko aktivitāšu veikšanā;
 • Aijai Judinskai – par ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā Tumes pagastā un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs;
 • Inārai Znotiņai – par ilggadēju ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Tukuma novadā;
 • Harijam Fridemanim – par nesavtīgu atbalstu kultūrvēsturisku objektu atjaunošanā, grāmatu izdošanā un talantīgu jauniešu izaugsmē;
 • Sergejam Kovaļovam – par aktīvu, radošu un nesavtīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes vides labiekārtošanā;
 • Aldim Limanskim – par aktīvu, radošu un nesavtīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes vides labiekārtošanā;
 • Mārtiņam Limanskim – par aktīvu, radošu un nesavtīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes vides labiekārtošanā;
 • Raivim Nikolājevam – par aktīvu, radošu un nesavtīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes vides labiekārtošanā;
 • Ģirtam Ruģelim – par aktīvu, radošu un nesavtīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes vides labiekārtošanā;
 • Dailai un Bruno Trubiņiem – par aktīvu, radošu un nesavtīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes vides labiekārtošanā;
 • Gatim Celitānam – par personīgo atbalstu Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta dzīves uzlabošanā;
 • Guntim Celitānam – par personīgo ieguldījumu Pūres un Jaunsātu pagastu tēla veidošanā;
 • Dmitrijam Amoliņam – par personīgo atbalstu Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta dzīves uzlabošanā;
 • Ivitai Kalnozolai-Kalserei – par sirdsdegsmi, latviskās dzīves ziņas popularizēšanu Tukuma novadā un Latvijā;
 • Maijai Skujai – par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību un mūža ieguldījumu ģimnāzijas attīstībā, kā arī Tukuma novada popularizēšanu Latvijā un ārzemēs;
 • Aijai Miezītei – par ilggadēju ieguldījumu Tukuma novada kultūras mantojuma popularizēšanā un skolēnu pilsoniskajā audzināšanā;
 • Guntim Pakalnam – par ilggadēju atbalstu Džūkstes Pasaku muzeja un stāstniecības tradīciju attīstībā;
 • Ausmai Pētersonei – par ilggadēju ieguldījumu Tukuma novada etnogrāfisko tradīciju atdzīvināšanā un popularizēšanā;
 • Santai Jākobsonei – par ilggadēju ieguldījumu profesionālās kamermūzikas popularizācijā Tukuma novadā;
 • Ivonnai Plaudei – par atbalstu novadpētniecībai un literārajai jaunradei, kā arī kultūrvēsturiska izdevuma "Tukuma gadagrāmata" sagatavošanu un izdošanu vairāk nekā 20 gadu garumā;
 • Ādolfam Kronbergam – par entuziasmu un palīdzību galda spēļu sacensību organizēšanā;
 • Vilim Zvirbulim – par ilggadēju darbu un ieguldījumu Tukuma pilsētas kapu uzturēšanas un sakārtošanas darbu veikšanā;
 • Raimai Segliņai – par bezgalīgu labsirdību, līdzcietību, cieņpilnu izturēšanos, atbalstot trūcīgos Slampes pagasta iedzīvotājus;
 • Ingai Grīnfeldei – par ilggadīgu darbu bāriņtiesas locekles amatā, palīdzot bāriņtiesai izprast medicīniskus jautājumus, kā arī ar savu profesionālo padomu palīdzot cilvēkiem sarežģītās dzīves situācijās;
 • Gunitai Oknovai – par ilggadīgu darbu bāriņtiesas locekles amatā, vienmēr cenšoties iedziļināties sarežģītās situācijās, viņa kā pedagogs ar ilgstošu darba stāžu palīdzējusi izprast bērnu vajadzības;
 • Ingrīdai Ručevskai – par ilggadīgu darbu bāriņtiesas locekles amatā, izrādot ieinteresētību bērnu tiesību aizstāvībā, palīdzot atrisināt konfliktus vecāku starpā, kā arī sniedzot profesionālus padomus;
 • Līgai Štolcerei – par ilggadēju darbu un ieguldījumu Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas attīstībā, un sveicot ar 35 darba gadiem;
 • Dacei Purlīcei – par atsaucību un teicamu darbu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas virtuvē, un sveicot ar 25 darba gadiem;
 • Indrai Komisarovai – par centīgu un enerģisku darbu Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas saimniecībā, nodrošinot tīru vidi, un sveicot ar 25 darba gadiem.