Drukāt

Papildinatais laukuminsVecgada pēdējā dienā, 2019. gada 31. decembrī, notika papildinātā āra laukuma atklāšana Džūkstē. Atklāšanā piedalījās vairākas jaunās ģimenes ar bērniem, kuriem bija liels prieks izmēģināt visas četras jaunās rotaļu iekārtas papildinātajā āra laukumā.

Āra laukuma papildināšana Džūkstes ciemā bija iespējama, pateicoties biedrības "Džūkstei" īstenotajam projekta pieteikumam Nr. 19-08-AL01-A019.2202-000007 "Āra laukuma papildināšana Džūkstes ciemā", kas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Projekta ietvaros sadarbībā ar SIA "GoPlay" adresē "Biedrību nams" Džūkstē tika uzstādītas četras āra laukumu iekārtas: rotaļu un šķēršļu komplekss, atsperšūpole, līdzsvara karuselis un karuselis ar sēdvietām. Biedrība “Džūkstei” aicina ikvienu interesentu apmeklēt un izmantot papildināto āra laukumu un ievērot tā lietošanas noteikumus.

Projekta kopējās izmaksas ir 11 892,68 EUR, no tām 10 703,41 EUR ir publiskais finansējums un 1 070,34 EUR ir Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējums.

Biedrība "Džūkstei" tic, ka papildinātais āra laukums Džūkstes pagasta iedzīvotājiem un viesiem sniegs prieku un lielisku, veselīgu atpūtu!

Māra Zeipiņa
Biedrības "Džūkstei" pārstāve