Drukāt

Paraksta iespejas2019. gada 23. decembrī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 72. pantu un 41 Saeimas deputāta prasību, Valsts prezidents Egils Levits apturējis Saeimā 2019. gada 19. decembrī pieņemto iepriekš minēto likumu publicēšanu uz diviem mēnešiem. Valsts prezidentam tā jārīkojas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu.

Šādā kārtībā apturētais likums varētu tikt nodots tautas nobalsošanai, ja mēneša laikā parakstu vākšanas procesā to pieprasīs ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju jeb šajā gadījumā – 154 868 pilsoņi. Nepieciešamo vēlētāju skaitu aprēķina, par pamatu ņemot balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaitu pēdējās Saeimas vēlēšanās. Ja nepieciešamie paraksti netiks savākti, likumi būs jāpublicē un stāsies spēkā.

Likumu grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, – ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, – ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

Vēlētāju atbalsta noskaidrošanai no 16. janvāra līdz 14. februārim notiek parakstu vākšana par iepriekš minēto likumu nodošanu izlemšanai referendumā. Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Piedalīties parakstu vākšanā drīkst balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība. Parakstīties varēs jebkurā pašvaldības noteiktā parakstīšanās vietā Latvijā un arī ārvalstīs. Iespēja parakstīties būs četras stundas dienā, arī sestdienās un svētdienās.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietās, būs iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstīties savā atrašanās vietā vēlētājs varēs pēdējā parakstu vākšanas dienā, 14. februārī. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu.

Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā nogādājams Tukuma novada vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam attiecīgajā parakstu vākšanas vietā noteiktajā darba laikā līdz 13. februāra plkst. 12.00:

Nr.p.k.

Parakstu vākšanas vieta

Adrese

Darba laiks katru dienu no 16. janvāra līdz 14. februārim

Tālrunis uzziņām

1.

Tumes Kultūras nams

Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts

9.00 – 13.00

28384142

2.

Pūres pagasta pakalpojumu centrs

“Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts

9.00 – 13.00

28664639

3.

Zentenes pagasta pakalpojumu centrs

“Gobas”, Zentene, Zentenes pagasts

9.00 – 13.00

26430536

4.

Degoles pagasta pakalpojumu centrs

“Griezes-5”, Vienība, Degoles pagasts

9.00 – 13.00

26518987

5.

Tukuma novada Dome

Talsu iela 4, Tukums

9.00 – 13.00

26603299

6.

Irlavas pagasta pakalpojumu centrs

“Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts

9.00 – 13.00

63154869;

20261508

7.

Lestenes pagasta pakalpojumu centrs

“Saules”, Lestene, Lestenes pagasts

9.00 – 13.00

29299064;

28636326

8.

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

“Kultūras pils”, Slampe, Slampes pagasts

9.00 – 13.00

27231141;

63198104

9.

Džūkstes pagasta pakalpojumu centrs

“Biedrību nams”, Džūkste, Džūkstes pagasts

9.00 – 13.00

27231136

10.

Tukuma pilsētas Kultūras nams

Lielā iela 1, Tukums

9.00 – 13.00

29264131

11.

Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs

“Pagasts”, Abavnieki, Jaunsātu pagasts

9.00 – 13.00

27873224

12.

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde

Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pagasts

9.00 – 13.00

26430536

Kārtība, kādā jānotiek parakstu vākšanai, noteikta likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.

Neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus sazināties ar Tukuma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju pa tālruni 25528890 vai komisijas sekretāri pa tālruni 29288876. Tukuma novada vēlēšanu komisijas adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

Tukuma novada vēlēšanu komisija