Drukāt

ML Tukums.1. Large Medium  No 12. oktobrabra līdz 19.oktobrim
Pirmdiena, 12.oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena, 13.oktobris
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
10.00 Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisija
13.00 Dzīvokļu komisija
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
15.00 Izsole
15.00 Būvvalde
16.00 Biedrības ”Laukiem un jūrai sanāksme” Tukuma novada Domes Konferenču zālē, Talsu ielā 4
17.30 Biedrības “Kandavas Partnerība” Kandavas muzejā

Trešdiena, 14.oktobris
9.00 Administratīvo aktu strīdu komisija
11.00 Sanāksme ar AS “Tukuma piens” un “Tukuma ūdens” pārstāvjiem par līgumu slēgšanu saistībā ar notekūdeņu piegādi attīrīšanas iekārtām
13.30 Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja
15.30 Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Ceturtdiena, 15.oktobris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
8.30 Sociālo un veselības jautājumu komiteja
15.00 Administratīvā komisija
15.30 Teritoriālā attīstības komiteja


Piektdiena, 16.oktobris
10.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Tukuma uzņēmēju diena 2015

Sestdiena, 17.oktobris


Svētdiena, 18.oktobris


Pirmdiena, 19.oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Komiteju materiālu apspriešanas sanāksme
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

No 3.oktobra līdz 9.oktobrim Tukuma Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 8 dzimšanas, 9 miršanas.