Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi
22.12.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

24.11.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

27.10.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

29.09.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

25.08.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

10.08.2011

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi

28.07.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

14.07.2011

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi

30.06.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

26.05.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

28.04.2011

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi

31.03.2011

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi

24.03.2011

Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi

24.02.2011

Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi

27.01.2011

Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi