Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi
20.12.2012

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi

22.11.2012

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi

25.10.2012

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi

27.09.2012

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi

23.08.2012

Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi

26.07.2012 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi
28.06.2012 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi
24.05.2012 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi
26.04.2012 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi
22.03.2012 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdē pieņemtie lēmumi
26.01.2012 Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdē pieņemtie lēmumi
11.01.2012 Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdē pieņemtie lēmumi