Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi
29.01.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
26.02.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Tukuma novada pašvaldības aģentūtas "Tukuma novada sociālais dienests" 2014.gada publiskais pārskats (prot.Nr.2, 12.§.) (prot.Nr.2, 12.§.)
26.03.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

30.04.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

28.05.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

16.06.2015 Tukuma novada Domes ārkārtas sēde
02.07.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
10.07.2015. Domes ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums
30.07.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pielikums:

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības un Investīcijas plāns 2015 - 2020.gadam

27.08.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pielikumi:

24.09.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
29.10.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pielikumi:

26.11.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
22.12.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi