gallusman 34703217Pamatojoties uz 2018. gada 29. oktobrī notikušo sākotnējo sabiedrisko apspriedi SIA „GALLUSMAN” paredzētajai darbībai - olu un olu produktu ražotnes izveidei Tukuma novada Jaunsātu pagastā un sabiedriskās apspriedes laikā izteikto lūgumu, par protokola un materiālu publisku pieejamību, AS "VentEko" ir sagatavojis  protokolu un aicina  visus interesentus ar to iepazīties šeit.