Drukāt

pepija  Tukuma novada pašvaldība sadarbībā ar Tukuma ledus halli, Tukuma vieglatlētikas klubu un Tukuma hokeja klubu organizē sporta dienas Tukuma pilsētas bērnudārzos, piedāvājot bērniem apgūt dažādus iesildīšanās vingrinājumus, hokeja spēles elementus, pārvarēt dažādus šķēršļus stafetes skrējienā, izlocīt kājas piepūšamajās atrakcijās u.c. Sportiskajās aktivitātēs labprāt iesaistās arī bērnudārzu audzinātājas un bērnu vecāki.


Šo aktivitāšu galvenais organizators ir sportists, Tukuma ledus halles vadītājs Modris Liepiņš sadarbībā ar Domes sporta metodiķi Juri Kožeurovu un pašvaldības izpilddirektora padomnieci ekonomikas un attīstības jautājumos Zani Siliņu. Kārtību sporta laukumos palīdz nodrošināt brašie policisti runcis Rūdis un bebrs Bruno, kā arī Tukuma hokeja kluba dalībnieki un brīvprātīgie palīgi. Par sarūpētajām balvām katrai bērnudārza grupiņai liels paldies "Mana Aptieka" kolektīvam un SIA „Dekšņi", īpaši Mārim Kalniņam.
Līdz šim sporta dienas aizvadītas bērnudārzā „Vālodzīte" un „Pepija". Ceturtdien, 7.maijā plkst.10.00 sporta diena notiks bērnudārzā „Karlsons", 18.maijā "Taurenītis", 19.maijā "Pasaciņa", 20.maijā "Lotte" un 22 maijā bērnudārzā "Ķipars".
Tukuma novada iedzīvotāji arī ikdienā tiek aicināti nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, izmantojot tām pielāgoto pilsētas infrastruktūru – veloceliņu, rekonstruētās ietves, skeitparku, mākslīgo futbola laukumu, stadionus pie skolām, sporta zāles, āra trenažieru laukumus.
Būsim aktīvi, jo fiziskās aktivitātes uzlabo mūsu veselību, fizisko un emocionālo labsajūtu, kā arī palīdz mazināt stresu, pārdzīvojumus un uztraukumu!