IMG 9706  Šā gada 19.jūnijā plkst.13.00 Sociālo pakalpojumu centrā “Mežrozītes”, Tukuma novada Irlavas pagastā tika atklāts grupu dzīvoklis.
Grupu dzīvoklis ir paredzēts personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuri atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. Tas ir piemērots cilvēkiem, kuri nespēj dzīvot vieni, bet kuriem nav nepieciešama ilgstoša aprūpe.

Sociālā pakalpojuma centra “Mežrozītes” grupu dzīvoklis tika atvērts 1.jūnijā. Tas paredzēts 7  klientiem, bet šobrīd tajāir izmitināti 5 iemītnieki. Grupu dzīvoklī ir izbūvētas 5 istabas, no kurām divās istabās var dzīvo pa 2 iemītniekiem, bet 3 istabās katrā pa vienam iedzīvotājam. Tajā ir ierīkota virtuve, rehabilitācijas telpa ar izeju uz terasi, dušu telpas un tualetes, kas piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Grupu dzīvokļa klientiem tiek nodrošināta 24 stundu uzraudzība – dienā sociālais rehabilitētājs, bet naktī aprūpētājs. Katram klientam ir sastādīts rehabilitācijas plāns. Klienti apgūst ikdienai nepieciešamas prasmes – gatavot ēst, iepirkties, ravēt, sevi aprūpēt, u.tt. Pie sociālā centra “Mežrozītes” kopā ar grupu dzīvokļa klientiem tiek izveidotas puķu dobes, lai vēlāk tie varētu tās kopt un ravēt. Tur ir daudz brīvas zemes, kas nākotnē tiek plānots apstrādāt un ierīkot siltumnīcu, lai klienti varētu darboties. Tiek plānots klientus 2 reizes nedēļā vest uz Invalīdu dienas centru “Saime” Tukumā, kur būtu iespējams saņemt fizioterapeita konsultācijas kā arī apgūt galdniecības un citas prasmes.
Grupu dzīvoklis ir kā starpposms starp sociālās rehabilitācijas institūciju un patstāvīgu dzīvi. Tā mērķis ir klientiem nodrošināt mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā un veicināt pārmaiņas kuru rezultāta klienti pēc iespējas ātrāk un labāk apgūtu nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai spētu dzīvot patstāvīgi.
Klientiem par grupu dzīvokļa pakalpojuma saņemšanu ar Tukuma novada sociālo dienestu ir noslēgts līgums. Grupu dzīvokļa pakalpojums klientiem tiek sniegts bez maksas, klientiem ir jānorēķinās tikai par komunālajiem pakalpojumiem. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.829 “Noteikumi par dienestu centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas līdzfinansēšanu” 21.punktu valsts piedalās ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā 50 % apmērā no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas izmaksām.
Sociālā pakalpojuma centra “Mežrozītes” grupu dzīvokļa izveides un aprīkošanas izmaksas ir 21890,22 euro, no kurām Labklājības ministrija sedz 50 % (10945,11 euro). 

Foto galerija