• Tukuma novada pašvaldības iestādēs tiks pieņemti un apkalpoti tikai apmeklētāji, kuri lieto sejas aizsarglīdzekļus

  preventivie pasakumi covidLai ierobežotu straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības   pārvaldības   likumu   un   2020.gada   9.jūnija   Ministru   kabineta noteikumiem   Nr.360   “Epidemioloģiskās   drošības   pasākumi   Covid-19   infekcijas   izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas, Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes   ministrijas   ieteikumus, no 2020.gada 14. oktobra līdz turpmākajiem Ministru kabineta norādījumiem Tukuma novada pašvaldības iestādēs tiek pieņemti un apkalpoti tikai tie apmeklētāji (vecumā no 13 gadiem), kuri lieto sejas aizsarglīdzekļus.

  Tukuma novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir tiesības nekontaktēties ar apmeklētājiem, kas nelieto sejas aizsarglīdzekļus, izņemot personas, kurām kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta sejas aizsarglīdzekļu uzlikšana vai ir psihiskās veselības traucējumi, atsakās tās lietot, kā arī apmeklētājiem, kam ir izteiktas elpceļu saslimšanas pazīmes (iesnas, klepus).

   

  Pakalpojumi klātienē tiks sniegti pēc iepriekšēja pieraksta

  Tukuma novada pašvaldības iestādēs: Tukuma novada Domē un tās struktūrvienībās, Tukuma novada pagastu pārvaldēs, Tukuma novada Izglītības pārvaldē, Tukuma novada bāriņtiesā un Tukuma novada pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” un tās struktūrvienībās apmeklētāji klātienē tiek apkalpoti tikai saskaņā ar iepriekšēju pierakstu, ko var veikt telefoniski vai e-pastos.

  Pierakstīties pie Domes administrācijas speciālistiem iespējams, zvanot uz Tukuma novada Domes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra tālruņiem 63122707, 26603299, 29288876.

  Apmeklējot pašvaldības iestādes, jāievēro 2 m distance.

 • Jaunākie ierobežojumi Covid-19 pandēmijas laikā

  sejas maskas2Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 2020.gada 13. oktobrī, pieņēma lēmumu, ka no 2020.gada 14. oktobra, sejas maskas būs jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. Tāpat būs stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā. Savukārt no 17. oktobra būs papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai. 

  Turpmāk sejas maskas obligāti būs jāvalkā ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, ja tur netiek organizēts pasākums. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 
   
  Diemžēl novērojumi liecina, ka kopumā iedzīvotāju līdzdarbošanās līmenis ievērot valstī noteiktās rekomendācijas un prasības ir pārāk zems, kā rezultātā notiek strauja vīrusa izplatība. Līdz ar to Veselības ministrija kopā ar speciālistiem secinājusi, ka ir vajadzīga atsevišķu proaktīvu ierobežojumu noteikšana visā valstī uz noteiktu laiku, kur potenciāli ir iespējama daudz lielākā vīrusa pārnese no cilvēka uz cilvēku ārpus viņu sociālā burbuļa. 
  Līdz ar to, lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī būs ieviestas vēl citas drošības prasības:
  • Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām; 
  • Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.
  • aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).
  No 17. oktobra:
  • privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 24.00.
  • sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00.
  Tāpat, lai mazinātu vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti
   
  Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā valdība lēma par papildu ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai. Līdz 31. decembrim ir noteikti vēl šādi drošības pasākumi:
  • pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki;
  • iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, personalizētas sēdvietas;
  • pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par 1000 cilvēkiem;
  • pasākumi ārtelpās virs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti.
  • pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt 30 cilvēki vienā grupā.
   
  *Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
  Informācijas avots: Veselības ministrija
 • Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā platības maksājuma

  nature 213364 1920Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums no vienotā platības maksājuma (VPM). Tas rudenī, kad tiks izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no vienotā platības maksājuma, ko saņems lauksaimnieks par VPM pieteiktajiem platības hektāriem. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15. augustam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 • Atbrīvo uzņēmējus no nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā

  Atsaucoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīlī izdotiem noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka kārtību, kādā uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" darbības laiku krīzes skartajam komersantam piemēro publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, Tukuma novada Dome nolemj atbrīvot no nomas maksas:
  IK “Raima Segliņa”, reģistrācijas nr. 40002104351. Komersants pilnībā atbrīvots no telpu nomas maksas Slampes kultūras pilī, Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā, uz laiku no 2020.gada 14.marta līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”
  SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” reģistrācijas nr. 40003154167. Komersantam par 26,3% samazināta telpu nomas maksa par telpām Brīvības laukumā 13, Tukumā uz laiku no 2020.gada 12.marta līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

 • Par preventīvajiem pasākumiem ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Tukuma novada pašvaldībā

  preventivie pasakumi covidTukuma novada pašvaldības iestāžu, aģentūras un struktūrvienību apmeklētāju pieņemšanas laiki, kontaktinformācija klientu saziņai un apkalpošanas kārtība attiecīgajā iestādē, aģentūrā un struktūrvienībā. Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrībām par apmeklētāju pieņemšanas laiku un apkalpošanas kārtību: Skatīt šeit

   

   

 • Tukuma novada Domes darba laiks ārkārtējās situācijas laikā

  Tukuma novada Domes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, no 2020.gada 13.maija apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās no 14.00 līdz 18.00, ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00. Klātienē tiks sniegti tikai pašvaldības pakalpojumi.

  Tukuma novada Domes administrācija no 13.maija klātienes pakalpojumus sniegs tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties pie administrācijas speciālistiem iespējams, zvanot VPVKAC pa tālruņiem 63122707, 26603299.

  Kases darba laiks:
  pirmdienās no 14.00 līdz 18.00, ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00.

  2mKlientu apkalpošanas centrā vienlaicīgi drīkst atrasties
  6 apmeklētāji, ievērojot 2 m distanci.

   

  Pārējā laikā iedzīvotāji Tukuma novada Domes pakalpojumus var saņemt:
  1) zvanot pa tālruņiem:
  63122707; 26603299; 63122231; 29288876
  80205111 (bezmaksas); 66954854 (maksas portāls Latvija.lv)

  2) rakstot uz e-pastiem:
  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  3) sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētus dokumentus pa pastu uz adresi: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101

  4) iesniegumu domei var iesniegt portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”
  Speciālistu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā – www.tukums.lv/kontaktinformācija

 • Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija

  stadioniPar fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija lasīt šeit

 • Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam

  IMG 4564Ministru kabinets 7. maijā lēma, ka ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 9. jūnijam. Tomēr vienlaikus no 12. maija tiks atviegloti līdz šim noteiktie ierobežojumi Covid-19 infekcijas slimības izplatības apturēšanai. Ievērojot 2 metru distanci, būs atļauts pulcēties līdz 25 cilvēkiem, organizēt kultūras pasākumus, sporta nodarbības un treniņus. Ierobežojumi mazināti transporta un tūrisma jomās. Vienlaikus epidemiologi un infektologi uzsver: plašāka pulcēšanās nozīmē cilvēka personīgās atbildības palielināšanos. Slimības izplatības risks nebūt nav pārvarēts, un situācija var strauji mainīties. Būsim atbildīgi, lai ierobežojumus drīzumā varētu atcelt, nevis atkārtoti pastiprināt!

 • Rožu svētki tiek pārcelti uz 2021.gadu

  rozu svetkiŅemot vērā Covid-19 neprognozējamo epidemioloģisko attīstību un ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, 29.aprīļa Domes sēdē deputāti lēma šā gada Rožu svētkus pārcelt uz nākamo gadu.

 • Tiek pieņemti jauni likuma grozījumi ārkārtējās situācijas laikā

  Covid likuma grozijumiSaistībā ar ārkārtējo situāciju valstī ir stājušies spēkā jauni likuma grozījumi, kas paredz elastīgākus nosacījumus bezdarbnieka statusa iegūšanai, krīzes pabalstu saņēmējiem piešķirt papildu 50 eiro par katru bērnu, mazināt ierobežojumus ģimenes ārstiem pacientus nosūtīt uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm, kā arī stājusies spēkā norma par to, ka valdība turpmāk neierobežotu skaitu reižu varēs lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu.

 • Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

  VUGŅemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveicdzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.

 • Zemkopības ministrija sniedz plašu atbalstu 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem Covid-19 izraisītās krīzes laikā

  Covid banerisŠī gada 14. aprīlī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos normatīvus, kas paredz no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sniegt atbalstu 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administrē un uzrauga ārkārtas atbalsta pasākumus lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.

 • Atgādinām par higiēnas ieteikumiem

  Infekciju kontroles un sterilizācijas asociācija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru izstrādājušas higiēnas ieteikumus iedzīvotājiem:

  cimdiem ne roku dezinfekcijai ja

  roku dezinfekcija a4

 • Svētdien, 5. aprīlī, stājās spēkā jauns likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”

  paseLikumā noteikts, ka personu apliecinošie dokumenti (pase, personas apliecība), kuriem ārkārtējās situācijas laikā beidzies derīguma termiņš, joprojām ir derīgi personas identificēšanai Latvijā. Likuma 8. pants paredz, ka šāds dokuments ir obligāti jānomaina 30 dienu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

  Vairāk info šeit

 • Ārkārtējo situāciju Latvijā pagarina līdz 12.maijam

  rikojums par covidŅemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, 7.aprīlī Ministru kabinets ir veicis grozījumus 12.marta rīkojumā, izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

 • Noteiktām personu grupām tiek paredzēta iespēja saņemt atvieglojumus komunālo pakalpojumu apmaksas kārtībai

  iNFORMACIJA2020. gada 27. martā notika Tukuma pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Tukuma ūdens”, SIA “Tukuma siltums” un SIA “Komunālserviss TILDe” dalībnieku sapulces, kurās tika pieņemts lēmums sniegt iedzīvotājiem maksimāli iespējamo atbalstu, lai palīdzētu ģimenēm (personām) pārvarēt radušos krīzes situāciju.
  Tas nozīmē, ka ģimenes (personas):

  1) kuras ir nonākušas krīzes situācija vai apstākļos, ko var radīt zaudēts darbs,
  2) kurām ir ierobežotas iespējas būt ekonomiski aktīvām,
  3) kurām ir nepieciešamība ievērot pašizolāciju (mājas karantīnu).

 • TUKUMA BIBLIOTĒKAS DARBĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

  BibliotekaPamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. martā izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību un Tukuma novada pašvaldības rīkojumu Nr.64-d, Tukuma bibliotēka, kā arī Tukuma novada pagastu bibliotēkas no 13. marta līdz 14. aprīlim ir slēgtas apmeklētājiem.

 • VID sniedz atbalstu vēl plašākam COVID-19 krīzes skarto uzņēmumu lokam

  VID1Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) varētu nodrošināt dīkstāves pabalstu darbiniekiem un nodokļu samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos vēl plašākam krīzes skarto darba devēju lokam, ir papildināti 2020. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”. Grozījumi ļauj sniegt atbalstu arī jaunākiem uzņēmumiem, kā arī palielina pieļaujamo nodokļu parāda apmēru.

 • Izmaiņas VID attālinātajā klientu apkalpošanas darba laikā Lieldienās

  VID1Lai gan Valsts ieņēmumu dienests (VID) jau kopš šī gada 13. marta ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātiene un pakalpojumus sniedz attālināti, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka laika posmā no 2020. gada 9. aprīļa līdz 13. aprīlim ieskaitot būs izmaiņas VID Konsultatīvā tālruņa un VID atbalsta tālruņa COVID-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem darba laikā.

  Lasīt vairāk

   

 • Iesniegumu iesniegšana Tukuma novada Domē

  Pastkastite pie DomesCienījamie iedzīvotāji! Ja jums ir nepieciešams nodot iesniegumu Tukuma novada Domes administrācijai, lūdzam šobrīd izmantot pasta kastīti, kura ir izvietota pie Tukuma novada Domes durvīm.