Drukāt

Kulturas konkurssTukuma novada Dome aicina pieteikties 2019.gada Tukuma novada kultūras projektu konkursa 2. kārtai.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Tukuma novadam nozīmīgus kultūras projektus vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, izdevējdarbības, kino, foto, rakstniecības, vides kultūras u.c. kultūras un mākslas nozarēs, kā arī starpdisciplināros un radošo industriju projektus, jaunrades, pētniecības un tradicionālās kultūras attīstību sekmējošus projektus, paplašinot kultūras produktu piedāvājumu un saglabājot kultūras mantojumu Tukuma pilsētā un novadā.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība, individuālais komersants, nevalstiskas sabiedriskas organizācijas u.c., kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Piešķirtā līdzfinansējuma maksimālais apjoms vienam projektam ir 3000 eiro.

Konkursa izsludināšana notiek divas reizes gadā – no 1.–30. aprīlim - par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu laika periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim un no 1.–31. oktobrim - par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu laika periodā no 1. janvāra līdz 31. jūnijam.

Pirmajā konkursa kārtā tika saņemti 13 projekti, no kuriem konkursa komisija apstiprināšanai izvirzīja 5 projektus. Visi virzītie projekti tika apstiprināti 30. maija Domes sēdē.

Aicinām pievērst uzmanību izmaiņām kultūras projektu konkursa nolikumā, kas apstiprināts 2019.gada 26.septembrī.

Plašāku informāciju skatīt konkursa nolikumā ŠEIT

Veidlapas pieejamas ŠEIT

Papildus informācija par konkuru pa tālruni 63107239.