Drukāt

radosa stipendija

Līdz 20. jūnijam aicinām pieteikt pretendentus radošās stipendijas saņemšanai.

Tiesības pieteikt pretendentus stipendijas saņemšanai ir Tukuma novada pašvaldības kultūras, mākslas vai izglītības iestādei, nevalstiskajai organizācijai, kura darbojas Tukuma novadā mākslas vai kultūras jomā, kā arī fiziskai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.


Lai saņemtu stipendiju, pretendenta dzīvesvietai jābūt deklarētai Tukuma novadā, tiek ņemti vērā pretendenta līdzšinējie profesionālie sasniegumi un sasniedzamais rezultāts pretendenta jaunrades darbā stipendijas piešķiršanas gadā.

Plašāku informāciju un pieteikuma veidlapu skatīt nolikumā “Par radošās stipendijas piešķiršanu Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem”, kas pieejams tīmekļa vietnē www.tukums.lv  sadaļā “Pašvaldība”, “Normatīvie akti”, “Noteikumi”