Alokators jeb individuālais siltummaksas sadalītājs ir elektroniska iekārta, kas ļauj individuāli uzskaitīt siltumenerģijas patēriņu. Alokatorus nepieciešams uzstādīt visos daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos, turklāt pie katra radiatora. Lai patiesi varētu ietekmēt siltumenerģijas patēriņu, uz radiatoriem jāuzstāda termoregulatori, ar kuru palīdzību regulē siltuma intensitāti telpās.

Par alokatoru un termoregulatoru uzstādīšanu visos dzīvokļos vienojas daudzdzīvokļu mājas visu dzīvokļu īpašnieki, sasaucot dzīvokļu īpašnieku sapulci. Sapulcē būtu jāvienojas arī par to, no kādiem līdzekļiem tiks apmaksāta šī ierīču iegāde un uzstādīšana. Pēc sapulces ar visu dzīvokļu īpašnieku parakstītu sapulces protokolu jāgriežas pie namu apsaimniekotāja, kas rīkosies tālāk.
Uzstādot alokatorus un termolerulatorus, jāņem vēra apkures sistēma dzīvokļos, jo tos var uzstādīt tikai uz čuguna radiatoriem vai uz jaunā tipa radiatoriem, turpretī, ja dzīvokļos kā siltumelementi ir konvekcijas tipa radiatori (konvektori), vispirms būs jāveic visu radiatoru nomaiņa.
Alokatori un termoregulatori Tukumā ir uzstādīti četrās daudzdzīvokļu mājās – Meža ielā 13, Meža ielā 25, Spartaka ielā 26 un Aviācijas ielā 10.