Veidlapa   Elektroniski
aizpildāma
veidlapa
Pakalpojuma
apraksts
Atļauja azartspēļu organizēšanai Word 2013 icon   e zime 01 
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Word 2013 icon   e zime 01 
Atļauja ielu tirdzniecībai Word 2013 icon