Veidlapa   Elektroniski
aizpildāma
veidlapa
Pakalpojuma
apraksts
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās Word 2013 icon   e zime 01 
Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās Word 2013 icon   e zime 01 
Ielu tirdzniecības vietas Word 2013 icon   e zime 01 
Publisku pasākumu saskaņošana – Tukuma novada Dome Word 2013 icon   e zime 01 
Publisku pasākumu saskaņošana – pagastu pārvalde Word 2013 icon   e zime 01 
Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana Word 2013 icon   e zime 01