Veidlapa   Elektroniski
aizpildāma
veidlapa
Pakalpojuma
apraksts
Pārskats par Biedrības darbību iepriekšējā gadā un darbības plāns nākamajam gadam Word 2013 icon   e zime 01 
Tukuma novada sporta kluba darbības uzskaites veidlapa par iepriekšējo gadu Word 2013 icon   e zime 01
Pieteikuma izmaksu tāme iniciatīvai Word 2013 icon   e zime 01
Pieteikuma veidlapa iniciatīvai Word 2013 icon   e zime 01
Iesniegums projekta atbalstam Word 2013 icon   e zime 01
Iesniegums projekta līdzfinansējuma pārskatīšanai Word 2013 icon   e zime 01
Nevalstisko organizāciju projektu atbalsta atskaite Word 2013 icon   e zime 01