Veidlapa   Elektroniski
aizpildāma
veidlapa
Pakalpojuma
apraksts
Darījumi ar lauksaimniecības zemi – fiziskas personas  Word 2013 icon   e zime 01
Darījumi ar lauksaimniecības zemi – juridiskas personas Word 2013 icon   e zime 01
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām Word 2013 icon   e zime 01
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja Word 2013 icon   e zime 01
Līdzfinansējuma sniegšana energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Word 2013 icon   e zime 01
Zemes lietošanas tiesības Word 2013 icon