Veidlapa  
Elektroniski
aizpildāma
veidlapa
Pakalpojuma
apraksts
Dzimšanas reģistrācija
 Word 2013 icon   e zime 01
Miršanas reģistrācija
Word 2013 icon   e zime 01
Laulības reģistrācija
Word 2013 icon
 
e zime 01
Laulības reģistrācija (iesniegums ar elektronisko parakstu) Word 2013 icon   e zime 01
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana
Word 2013 icon
  e zime 01
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa
Word 2013 icon   e zime 01
Tautības ieraksta maiņa
Word 2013 icon
  e zime 01
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana
Word 2013 icon
 
 e zime 01