Nozīmīgāko pasākumu plāns 2019. gadam (Dokuments)

Rozu svetki 2019

 

 

Prozas lasijumi 2019Autori, kuri raksta prozu, dzīvo, mācās vai strādā Tukuma novadā, un ir sasnieguši 16 gadu vecumu, aicināti pieteikties Tukuma prozas lasījumiem 2019 “Prozas fermentācija”, ko organizē b-ba “Tukuma Literātu apvienība”.

Speleju dancoju26. septembrī plkst.19.00 Tukuma pilsētas kultūras namā iedzīvotāji varēs noskatīties Imanta Kalniņa operas “Spēlēju, dancoju” pirmizrādes translāciju no Latvijas Nacionālās operas nama. Šādu inovatīvu pakalpojumu – vērot izrādi augstā tehnoloģiskā kvalitātē uz lielā ekrāna tiešraidē – Latvijas iedzīvotājiem nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).

Plana pix"Tukuma novada kultūrvides attīstības plāns 2020.-2025. gadam" tiek izstrādāts projekta ROBUST ietvaros. ROBUST (jeb Lauku – pilsētu mijiedarbe abpusējai attīstībai) ir Eiropas pētniecisks projekts, kura mērķis ir uzlabot izpratni par lauku un pilsētu mijiedarbi. Projekts uzsver, ka stipras un attīstību veicinošas saiknes starp pilsētām un laukiem ir būtiskas viedas un iekļaujošas attīstības īstenošanai ilgtspējīgā Eiropā. Projektā piedalās 24 partneri no dažādām Eiropas valstīm, apvienojot gan pētnieciskas organizācijas, gan prakses partnerus. Darbs notiek 11 dzīvās prakses laboratorijās un piecās prakses kopienās.

Abolu svetki 21. septembrī notiks Ārlavciema ābolu svētki – vēl nebijis notikums Pierīgā un Kurzemē, kuru rīko Abavas vīna darītava un atbalsta Tukuma novada Dome.

Kulturas konkurssTukuma novada pašvaldība no 1. līdz 30.aprīlim izsludināja pieteikšanos kultūras projektu konkursam. Tika saņemti 13 projekti, no kuriem konkursa komisija apstiprināšanai izvirzīja 5 projektus.  Visi virzītie projekti tika apstiprināti 30. maija Domes sēdē.

Izstades atklasanaGodinot Latvijas ārlietu dienesta pastāvēšanas simtgadi un novērtējot diplomātu ieguldījumu valsts izveidē, darbībā un Latvijas Republikas starptautiski tiesiskā (de iure) atzīšanā, plānota daudzveidīga svētku programma.

Koncerts traka kazaAicinām visus tautas dejas cienītājus 31. janvārī uz Engures Kultūras namu (Jūras iela 85, Engure), kur šogad jau piecpadsmito reizi notiks Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 5.-9. klašu, 7.-9. klašu un 10.-12. klašu tautas deju kolektīvu dižkoncerts “Trakā kaza”. Sanāciet lieli un mazi, lai baudītu tautas dejas skaistumu un priecātos kopā ar jaunajiem dejotājiem un deju kolektīvu vadītājiem – tautas dejas meistariem.

Ieeja koncertā bez maksas.

TUKKU MAGI izstadeNo 20. līdz 25. augustam katru dienu no plkst. 11.00 līdz 15.00 Rūmenes muižas Mākslas un sarīkojumu telpā būs skatāma izstāde "Bez fetiša / Without Fetish", kurā Āfrikas tradicionālā māksla izstādīta mijiedarbībā ar latviešu mūsdienu mākslinieku darbiem. Izstāde liek pamatus vērienīgajam daudzkultūru mākslas muzeja TUKKU MAGI projektam, kas būs pirmais šāda veida mākslas centrs Ziemeļeiropā.

Viesatas upesloki 201917. augustā Viesatas upes dabas takā paredzēti skaisti rudens ieskandināšanas svētki visai ģimenei "Jumis Viesatas meandru skaņās".