Vak administratotsTukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests" izsludina atklātu konkursu uz administratora(es) (uz noteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu.

Vak dezurants kurinatajsTukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests" izsludina atklātu konkursu uz dežuranta-kurinātāja (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu Tukuma patversmē.