Informējam, ka balstoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, uz nenoteiktu laiku tiek atceltas visas turpmākās veselību veicinošās vingrošanas un publiskās slidošanas nodarbības, kas tika īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros.
Par turpmāko nodarbību norisi lūdzam sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā.

SLidošanaWhatsApp Image 2020 02 25 at 09.21.32