Veselibas veicinasanas pojektsProjekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros Tukuma novada Dome gatavo vienošanās grozījumus, kas ļaus turpināt bezmaksas pasākumu īstenošanuTukuma novada iedzīvotājiem līdz 2023.gadam.
Lai labāk izprastu Tukuma novada iedzīvotāju vēlmes un vajadzības esam sagatavojuši aptauju, kuras aizpildīšana aizņems laiku līdz divām minūtēm https://ieej.lv/PkHQ7
Jau iepriekš pateicamies!

Veselibas projekts Logo