Mikelsone Jurmala  Atgādinām, ka līdz 15. novembrim SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” (SIA “AAS “Piejūra””) aicina izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties gadskārtējā zīmējumu konkursā “Tūrisma, vides un atpūtas objekti manā pagastā, pilsētā, novadā”. Šī gada konkursa tēma ir “Tūrisma, vides un atpūtas objekti manā pagastā, pilsētā, novadā”. Konkurss tradicionāli notiek jau septīto gadu. Konkursa mērķis ir izveidot sienas pārliekamo kalendāru 2017. gadam, no skolēnu iesniegtajiem zīmējumiem. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties http://www.piejuraatkritumi.lv/visi/jaunumi

Latvijas izglītības iestādēs regulāri tiek rīkotas vides izglītības aktivitātes, konkursi un speciālistu vieslekcijas, mācot bērniem saudzēt dabu, šķirot atkritumus, taupīt resursus. Rezultātā bērni un jaunieši ir sabiedrības zinošākā un erudītākā daļa, kas uz videi draudzīgu rīcību ikdienā pamudina arī mājiniekus, nozīmīgi mainot visas sabiedrības vides apziņu un rīcību. Kā liecina pedagogu novērojumi, skolēni uzskata atkritumu šķirošanu par normālu un pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu.
“Zaļā josta” ik gadu apvieno tūkstošiem skolēnu un bērnu dārzu audzēkņu kopīgam mērķim – minimāli pamainot ikdienas ieradumus un pieliekot nedaudz pūles, palīdzēt padarīt vidi ap mums tīrāku, šķirojot atkritumus un nododot pārstrādei makulatūru un izlietotās baterijas. Lai iesaistītu aizvien plašāku sabiedrības daļu otrreizējo izejvielu vākšanā pārstrādei, tiek rīkots konkurss “Tīrai Latvijai!”, ar mācību iestāžu starpniecību no visas Latvijas vācot makulatūru un izlietotās baterijas. Lai arī katru gadu šādā veidā “Zaļā josta” pārstrādei nogādā aizvien lielāku apjomu vērtīgu otrreizējo izejvielu, tomēr prakse liecina, ka skolēni iesaistās konkursā nevis balvu vai sacensības gara vadīti, bet gan tādēļ, ka uzskata atkritumu šķirošanu par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

SAM 7918  30.septembrī pie Slampes Kultūras pils pulcējās Zemgales vidusskolas audzēkņi un skolas vadība, Zemgales vidusskolas jaunsargi, pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņi ar vadītāju un audzinātājām, z/s “Klaipiņi” vadītāja, amatiermākslas kolektīvu “Namejs”, “JUMIS” dalībnieki un folkloras kopa “Pūrs”, pieaugušo amatierteātris “Spārni”, Slampes bibliotekāres kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem, bijušais Slampes pagasta pārvaldes vadītājs Visvaldis Girgensons, Slameps pagasta daiļdārzniece Rutiņa, kā arī Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāja Dace Pole un tās darbinieki, lai Meža dienu 2016 ietvaros Latvijas simtgades parkā par godu Latvijas simtgadei iestādītu kociņus.

IMG 609723.septembrī Džūkstē vienkopus pulcējās Džūkstes pamatskolas skolēni, pagasta iestāžu vadītāji, amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, biedrību pārstāvji un iedzīvotāji, lai par godu Latvijas valsts simtgadei piedalītos A.Lerha-Puškaiša jaunā parka izveidē – koku stādīšanā.
Pirmo koku parkā simboliski iestādīja Tukuma novada Domes deputāts un Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Indulis Zariņš, novēlot džūksteniekiem kopt, sargāt un lolot savu jaunizveidoto parku, kurā pirmie kociņi iestādīti 2015.gadā. Sakritība, ka A.Lerhis-Puškaitis savu parku stādīja 1895.gadā, tātad 190 gadus atpakaļ. Pārējo koku stādīšanā piedalījās un labas domas veltīja pagasta pārvaldes darbinieki, pagasta daiļdārzniece, Džūkstes draudzes pārstāvji, biedrības ”Džūkste” un “Cidonya”, vecākās paaudzes klubs “Rosme”, Džūkstes Pasaku muzeja darbinieki, bibliotēku darbinieki, Džūkstes pamatskolas vadība un skolas audzēkņi, Džūkstes kultūras nama amatiermākslas kolektīvu pārstāvji no jauktajiem ansambļiem, deju kolektīva ”Pūces” un līnijdeju kolektīva “Čilli”.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” aicina izglītības iestādes piedalīties gadskārtējā makulatūras vākšanas konkursā: „Palīdzēsim kokiem!”, kurš norisināsies līdz 2016. gada 25. aprīlim. Šajā mācību gadā jaunums ir tas, ka atsevišķi konkursā sacentīsies vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei, savukārt bērnudārzu audzēkņi sacentīsies savstarpēji starp Piejūras reģiona pirmsskolas iestādēm.

Arī šajā – 2015./2016. mācību gadā “Zaļā josta” izsludina makulatūras vākšanas konkursu Latvijas izglītības iestādēm “Tīrai Latvijai!”. Jau divpadsmito gadu pēc kārtas konkurss apvienos izglītības iestāžu audzēkņus, sākot no pašiem mazākajiem un beidzot ar augstskolu studentiem, kopīgā darbā, lai atbrīvotu plauktus, skapjus un bēniņus no veciem papīriem un kartoniem, gādājot par to pārstrādi vērtīgās otrreizējās izejvielās.

zala doma  No 2. līdz 8. augustam Tukuma pievārtē- „Sveikuļos” norisinājās Vides aizsardzības fonda finansēta un Tukuma novada domes atbalstīta Vides aizsardzības nometne „Mani darbi- mūsu nākotnei”, kurā aktīvi darbojās un atpūtās 24 skolas vecuma bērni gan no Tukuma novada, gan tuvākām un tālākām vietām.

Septiņās nometnes dienās bērni iepazina apkārtējo dabu- pļavas un ūdeņus, mežus un purvus. Tikai iemācoties saskatīt un atpazīt, var iemācīties iemīlēt un saudzēt. Pieredzējušu un aizrautīgu pedagogu vadībā bērni pētīja un uzzināja kas dzīvo ūdenī, kādi ārstniecības un aizsargājami augi atrodami apkārtnes pļavās un purvos, kādi dižkoki sastopami tepat- Tukuma piepilsētas mežos.

Stikla skirosana  SIA „Eco Baltia vide” rīkotajās stikla šķirošanas sacensībās starp novadiem ir zināmi čaklākie šķirotāji. Tukuma novada iedzīvotāji sīvā sacensībā ir guvuši pārliecinošu pārsvaru pār Talsu novada iedzīvotājiem. Savukārt Babītes novada iedzīvotāji ir bijuši nedaudz aktīvāki šķirotāji nekā Ādažu novada iedzīvotāji.

Tukumnieki ir nošķirojuši par 31% vairāk stikla pudeļu un burku nekā talsinieki, bet Babītes iedzīvotāji ir savākuši par 13% vairāk stikla pudeļu un burku nekā Ādažu novada iedzīvotāji.

Šovasar vairākās Latvijas pilsētās SIA „Eco Baltia vide” un AS „Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar veikaliem „Rimi” piedalīsies pilsētas svētkos, lai izglītotu iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un veicinātu stikla nošķirošanu.
SIA „Eco Baltia vide” un AS „Latvijas Zaļais punkts” viesosies pilsētas svētkos:
Talsos – 4.jūlijā, „Bērnu pļavā” Kareivju ielā 7;
Engurē – 11.jūlijā, Engures stadionā;
Tukumā - 25.jūlijā, Brīvības laukumā.

KatrinaDislereTukuma  Šopavasar SIA „Eco Baltia vide" rīkoja izglītojošās lekcijas par atkritumu savākšanu un šķirošanu tajās Latvijas skolās, kas atrodas pašvaldībās, kurās uzņēmums nodrošina atkritumu apsaimniekošanu.

SIA „Eco Baltia vide" lekcijās 15 000 bērni uzzināja interesantus faktus par atkritumu šķirošanu un tika aicināti piedalīties radošo darbu konkursā "Jautrais stikla konteiners".
Konkursam tika iesūtīti 154 zīmējumi no dažādām Latvijas skolām un aktīvākie bērni bija no Tukuma 2.pamatskolas un Mārupes novada skolām. Par bērnu zīmējumiem ikviens varēja nobalsot sociālajā tīklā Facebook.
Radošo darbu konkursa "Jautrais stikla konteiners" Facebook balsojums ir apkopots un uzvarētāji ir:
Tukuma novadā:
Luīze Paula Lobodinska no Irlavas vidusskolas 3.klases
Paula Zariņa no Tukuma 2.pamatskolas, 2.a klases
Katrīna Dišlere no Tukuma 2.pamatskolas, 2.a klases (foto redzams Kristīnas darbs)