Drukāt

Atļaujas derīgo izrakteņu ieguvei

Atļaujas otrās un trešās kategorijas šautuves darbībai