Atkritumi

Otrdien 15. augustā, Tukuma Ledus halles konferenču zālē notika laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” redaktores Ivonnas Plaudes organizēta atklāta diskusija par tēmu “Atkritumu apsaimniekošana - izaicinājums pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem”.

 

Diskusijā piedalījās Ekonomikas ministrijas Konkurences padomes Juridiskā departamenta direktors Antis Apsītis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas eksperts Jānis Atslens un sabiedrisko attiecību konsultante Rūta Grikmane, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes priekšsēdētāja Indra Rassone, SIA “Eco Baltia vide” direktors Jānis Aizbalts, SIA «Eco Baltia grupa» valdes padomnieks Raitis Glāzers, SIA „Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs, Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieki Aivars Volfs un Arvīds Driķis, Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis, Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers , Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Prede, Jaunpils novada domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis, Dundagas novada Domes saimniecības pārzinis Guntis Kārklevalks un sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane, Tukuma uzņēmu kluba vadītājs Māris Birzulis, SIA «Tukuma metāls» vadītājs Armands Sproģis un citi interesenti. 

Kā jau rakstījām iepriekš, 2018. gada 27. martā beigsies pašvaldības līgums ar SIA "Eco Baltia VIDE" par sadzīves atkritumu izvešanu Tukuma novadā, tādēļ jau 2014. gadā pašvaldība uzdeva atkritumus apsaimniekošanas sabiedrībai «Piejūrai» izstrādāt darbības stratēģiju 2016. - 2020. gadam, kurā kā vienu no galvenajiem mērķiem izvirzīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  Apkopojot normatīvajos aktos, Eiropas Savienības dokumentos, tiesu instanču lēmumos norādīto un iepazīstoties ar izstrādāto darbības stratēģiju 2017. gada 30. maija Domes sēdē tika pieņemts lēmuma, ka pēc 2018. gada 27. marta atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā veiks SIA "AAS «Piejūra»".

Problēmas saistībā ar līdzšinējā pakalpojumu sniedzēja nodrošināto pakalpojumu kvalitāti vairākkārt apspriestas Tukuma novada pašvaldības darbinieku un deputātu vidū, kā arī Sabiedrības dalībnieku sapulcēs, atzīstot, ka tieši pakalpojuma sniegšanas tiesību nodošana savā īpašumā esošajai kapitālsabiedrībai šajā reģionā ir optimālākais risinājums konstatēto problēmu novēršanai un nākotnē noteikto vides aizsardzības mērķu sasniegšanai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā.

“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras nostāja ir, ka pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbībā būtu pieļaujama kritisku tirgus kļūdu vai nepilnību novēršanai, piemēram, ja šajā konkrētajā reģionā nav nekādas iniciatīvas no privātā biznesa, bet tomēr - jebkāda veida uzņēmējdarbība būtu jāatstāj privātajiem uzņēmējiem”, norādīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas eksperts Jānis Atslens. Šim viedoklim piekrita arī Ekonomikas Ministrijas Konkurences padomes Juridiskā departamenta direktors Antis Apsītis, kas norādīja, ka pašvaldību lēmums nodot atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības uzņēmumam, ir drauds konkurencei. Pašvaldību pārstāvju – Aivara Volfa, Ingas Priedes, Imanta Valera un Pētera Baranovska viedoklis atšķīrās.   

Pilnu informāciju par preses konferencē apspriestajiem jautājumiem un izteiktajiem viedokļiem varat klausīties un skatīties video ierakstā - https://youtu.be/f0G0LBzIAPg