Ar Tukuma novada Domes 2020.gada 28.oktobra lēmumu “Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” likvidāciju un Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” izveidošanu” (prot. Nr. 24, 47. §), nolemts likvidēt Tukuma novada pašvaldības aģentūru “Tukuma novada sociālais dienests” un ar 2021. gada 1. janvāri izveidot Tukuma novada pašvaldības iestādi “Tukuma novada sociālais dienests”, kura ir likvidētās aģentūras tiesību un saistību pārņēmējs.  (WWW)