2013.gada Domes komiteju un sēžu grafiks

2014.gada Domes komiteju un sēžu grafiks

Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi                               
21.01.2013. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
31.01.2013. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
28.02.2013. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
07.03.2013. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi
28.03.2013. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
25.04.2013.

Domes sēdē pieņemtie lēmumiPar grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

23.05.2013.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

14.06.2013.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Atklātās balsošanas balsu skaitīšanas protokols

14.06.2013.

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi

20.06.2013.

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi

25.07.2013.  Domes sēdē pieņemtie lēmumi
22.08.2013

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālā dienests" pārskats par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam

26.09.2013

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

24.10.2013.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

21.11.2013.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

04.12.2013.

Domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

19.12.2013.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi