2015.gada Domes komiteju un sēžu grafiks

Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi                               
 29.01.2015.  Domes sēdē pieņemtie lēmumi
 26.02.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Tukuma novada pašvaldības aģentūtas "Tukuma novada sociālais dienests" 2014.gada publiskais pārskats (prot.Nr.2, 12.§.) (prot.Nr.2, 12.§.) 
26.03.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi  

Pielikums 2.#.
Pielikums 4.#.

30.04.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

28.05.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

16.06.2015 Tukuma novada Domes ārkārtas sēde
02.07.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
10.07.2015. Domes ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums
30.07.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pielikums 4.§.Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības un Investīcijas plāns 2015 - 2020.gadam

27.08.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Pielikumi:
5# Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.- 2015.gadu
6# Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.- 2015.gadam”

24.09.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
29.10.2015.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pielikumi: 2# Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekts

46# Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu” apstiprināšanu.

26.11.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
22.12.2015. Domes sēdē pieņemtie lēmumi