Domes sēde 22.novembris plkst. 14.00  (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 5.novembris plkst. 17.30  (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (Lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 25.oktobris plkst. 14.00  (lēmumu projekti)

9.oktobris plkst. 17.00 - Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (Lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 27. septembris plkst. 14.00  (lēmumu projekti)

12.augusts plkst. 16.00 - Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 30. jūlijs plkst. 13.00  (lēmumu projekti)

15.augusts plkst. 11.30 - Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (Lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 26. jūlijs plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

5. jūlijs plkst. 10:00 - Ārkārtas Domes sēde (lēmuma projekti)

3. jūlijs plkst. 16:00 - Ārkārtas saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 28. jūnijā plkst. 14:00 (Lēmuma projekti)
Pielikums Nr.1 - izmaiņas Investīciju plānā
Pielikums Nr.2 - Tukuma novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Ārkārtas Domes sēde 15.jūnijā (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 12.jūnijā  (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 11. jūnijā  (lēmuma projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Apvienotā Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) un Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Apvienotā Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) un Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 31. maijā plkst. 14.00 (lēmuma projekti)


Ārkārtas Domes sēde 16. maijā plkst. 13.00 (lēmuma projekti)
Ārkārtas Domes sēde 3. maijā plkst. 14.30 (lēmuma projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Domes sēde 26. aprīlī plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 17. aprīlis plkst. 12.00 (lēmuma projekts)

Ārkārtas Domes sēde 11. aprīlis plkst. 13.00 (lēmuma projekts)

Ārkārtas Domes sēde 3. aprīlī plkst. 10.00 (lēmuma projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

 

 

Domes sēde 22. marts plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 22. februāris plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 25. janvāris plkst. 14.00  (lēmuma projekti)
 
Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)
 
 
Domes sēde, 2017. gada 21. decembris plkst. 14.oo (Lēmuma projekti) (Pielikums)
 
 
Ārkārtas Domes sēde, 2017.gada 12.decembrī plkst.11:30 
 
Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmuma projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmuma projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (komitejas sēde nenotiks)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmuma projekti)
 
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)
Paskaidrojuma raksts. (26.jautājums)
 
 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmuma projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmuma projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (komitejas sēde nenotiks)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmuma projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)
Pielikumi 3.jautājumam:
                  1.pielikums
                  2.pielikums
                  3.pielikums
Pielikumi 4.jautājuma:
                  1.pielikums
                 2.pielikums
Pielikums 42.jautājumam:
                  pielikums

 

Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Domes sēde (lēmumu projekti)
Pielikums 33. jautājumam:

pielikums

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmuma projekti) 
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmuma projekti) 
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmuma projekti) (lēmuma projekti - sēdes turpinājums) 
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmuma projekti
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekts)
 
Domes sēde (lēmumu projekti)

2017. gada 28. septembra Domes sēdes lēmumu projekti

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja (lēmumu projekts)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmumu projekts) 

Finanšu komiteja (lēmumu projekts)