Komunālo jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sociālo un veselības jautājumu komiteja. Nav publicējamu lēmumu projektu

Teritoriālās attīstības komiteja. Nav publicējamu lēmumu projektu

Finanšu komiteja