2017. gada 28. septembra Domes sēdes lēmumu projekti

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja (lēmumu projekts)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmumu projekts) 

Finanšu komiteja (lēmumu projekts)

2017. gada 24.augusta Domes sēdes lēmumu projekti

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja (lēmumu projekts)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja. (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja. (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja. (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja. (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja. (lēmumu projekts)

2017.gada 30.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti

2017.gada 28.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti

Pielikums - ekonomiskie pamatojumi un TND saistības ar plānotajiem aizņēmumiem.

2017.gada 21.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti

Izglītības, kultūras un sporta komiteja. (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja. (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja. (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja. (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja. (lēmumu projekts; pielikums)

2017. gada 11. maija ārpuskārtas Domes sēdes lēmuma projekti.

2017.gada 27.aprīļa Domes sēdes lēmumu projekti

Izglītības, kultūras un sporta komiteja. (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja. (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja. (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja. (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja. (lēmumu projekts; pamatbudžets - pielikums)