2017.gada 2.marta ārpuskārtas Domes sēdes Lēmumu projekti