30.jūlija sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

2.jūlija sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

26.marta Tukuma novada Domes sēdes lēmumu projekti

        Pielikumi: 2.jautājuma pielikums; 4.jautājuma pielikums

26.februāra Domes sēdes lēmumu projekti

29.janvāra Domes sēdes lēmumu projekti