Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 16 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Ar dokumentiem var iepazīties Tukuma novada domes Īpašumu nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā. Tālrunis informācijai 63124364, 26603410.

2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi
2019.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi
2018.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi