Aktuālie projekti Tukuma novadā  2017.gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Kohēzijas fonds (KF)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta 

Informācija par projektu

 5.3.1.0/16/I009 2017.-2020.  1 229 114,00  Tukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)    

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Informācija par projektu

 SAM 8.1.2.0/17/I/015  2016-2023 9327495,61 Tukums

Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis (Melnezera un Putniņu ielu pārbūve)

Informācija par projektu Nr.1

Informācija par projektu Nr.2

Informācija par projektu Nr.3

 5.6.2.0/16/I/005  02.2016.-11.2017. 609813,30 Tukums
Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Vilkājas, Purva, Stacijas un Dāņu ielu pārbūve)  SAM 5.6.2.0/17I/006  2016-2019 4 327897,96 Tukums

Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā (Slocenes ielas pārbūve)

Informācija par projektu Nr.1. 

5.6.2.0/17/I/007  2017-2018 688569,00 Tukums

Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā (Parādes ielas pārbūve)

Informācija par projektu Nr.1

Informācija par projektu Nr.2 

Informācija par projektu Nr.3

 3.3.1.0/17/I/007  2016-2018 681 317,40 Tukums
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"  SAM 4.2.2.0/17/I/103  2016-11.2018 1612700.00 Tukums
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"  SAM 4.2.2.0/17/I/104  2016-11.2019 1765966.00 Tukums

Nākotnes pašvaldības (Starptautiskās konkurētspējas veicināšana)

Informācija par projektu

3.2.1.2./16/I/001 /SKV-L-2016/712 No 15.08.2016. - Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Proti un dari 8.3.3.0/15/I/001 03.01.2017.-31.10.2018. 112622,40 Novads

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Informācija par projektu

Informācija Nr.1

Informācija Nr.2

Informācija Nr.3

Informācija Nr.4

Informācija Nr.5

Informācija Nr.6

Informācija Nr.7

Informācija Nr.8

9.2.4.2/16/I/011 28.03.2017.-31.12.2019. 342637,00 Novads
Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem Nr.9.2.2.1/15/I/002  2016-2018   Novads

Kurzeme visiem

Plašāka informācija par projektu

05.04.2017. Informācija par projektu

10.08.2017. Informācija par projektu

07.11.2017. Informācija par projektu

9.2.2.1./15/I/004 01.07.2015.-31.12.2022. 6285281,00 Novads
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)    

Tukuma novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu retināšana 

Informācija par projektu

16-08-A00805-001215

01.10.2016.-30.03.2017.

(Realizēts)

21 885,60 Pagasti

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastā

2017.08. Informācija par projektu

2017.05.Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000031

 

01.01.2015.-30.03.2019

(Realizēts)

576062,34 Slampe, Džūkste

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Tumes un Degoles pagastā

2017.08. Informācija par projektu

2017.05. Informācija par projektu

2017.11. Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000032 01.01.2015.-30.03.2019. 409 598,14 Tume, Degole

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā

2017.08. Informācija par projektu

2017.05. Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000033 01.01.2015.-30.03.2019. 416 069,63 Sēme

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastā

Informācija par projektu

2017.11. Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000034 01.01.2015.-30.03.2019. 624 227,25 Pūre, Jaunsāti

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastā

2017.08. Informācija par projektu

2017.05. Informācija par projektu

2017.12. Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000035 01.01.2015.-30.03.2019. 485 986,82 Irlava, Lestene

Ēkas "Pūre 18" pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai (Stomatologa kabineta ierīkošana)

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL14-A019.2101-000003 06.07.2016.-30.10.2017. 127128,31  Pūre

Pūres kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija

Informācija par projektu

Nr.17-08-AL14-A019.2203-000003 07.08.2017.-02.01.2017. 8960,59 Pūre

Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL01-A019.2201-000003 06.2016.-07.2017. 20289,55 Jaunsāti

Jauna ekspozīcija Pastariņa muzejā

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL01-A019.2202-000002 10.09.2016.- 01.10.2017. 14962,3 Zentene

Sēmes pagasta daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana (stāvlaukums)

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL14-A019.2201-000005 16.12.2016.-31.08.2018. 19801,65 Sēme

Telpu trenažieru iegāde Sēmes pagastā

Informācija par projektu

Nr.17-08-AL14-A019.2203-000002 20.07.2017.-02.01.2018. 5731,00 Sēme
Brīvdabas trenažieru un sporta aprīkojuma iegāde Slampes pagastam Nr.16-08-AL01-A019.2202-000003 06.2016.-07.2017. 13921,24 Slampe

Kopienas centra izveide Džūkstes pagastā

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL01-A019.2201-000002 25.08.2016.- 30.01.2018. 42000,00 Džūkste

Brīvdabas trenažieru un rotaļu iekārtu iegāde Pienavā

Informācija par projektu

Nr.17-08-AL01-A019.2202-000003 28.07.2017.-20.09.2018. 15688,86 Pienava (Džūkstes pagasts)

Irlavas sporta nama infrastruktūras uzlabošanas pasākumi (sporta zāles apgaismojums)

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL14-A019.2203-000004 11.2016.- 11.2017. 14950,59 Irlava

Sporta trenažieru uzstādīšana Irlavas pagastā

Informācija par projektu

Nr.17-08-AL14-A019.2203-000001 22.05.2017.-30.10.2018. 14992,96 Irlava
Putnu parka labiekārtošana Degolē Nr.16-08-AL01-A019.2201-000001 02.06.2016.-31.12.2016. 16968,45 Degole
Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana Nr.17-08-AL01-A019.2201-000002 23.08.2017.-30.11.2018. 41816,00 Slampe
Sporta laukums Zentenē Nr.17-08-AL01-A019.2201-000001 17.08.2017.-30.11.2018. 21450,00 Zentene
Interreg Centrālās Baltijas jūras programma    
Maza mēroga ūdens attīrīšanas iekārtu efektivitātes paaugstināšana Partnerībā ar Turku universitāti (Somija), SYKLI Vides skolu (Somija), Gdaņskas ūdens biedrību (Polija), Kauņas Tehnoloģijas universitāte (Lietuva), Ardenis LTD (Latvija) 2016.-2019. TND budžets 250 000,00  Tume
EK programmas "ERASMUS+" aktivitātes "Sports" apakšaktivitāte "Kopīga sadarbība"    

Supporting Policy and Action for Active Environments (SPACe) (Atbalsta politika un rīcības aktivas vides veidošanā)

Informācija par projektu

Tukums pilsētas aktīvas urbānās vides attīstības rīcības plāns

Nr. 2014-3140/006-001 01.2015.-12.2017. 23188,00 Tukums
EK programma "Inteliģenta Enerģija Eiropai"    
save@work - The Energy Saving Contest for Public Authorities
Informācija par projekta rezutātiem
Projekta īstenotājs SIA "Ekodoma", partneri: Tukuma, Ādažu, Cēsu, Ķeguma, Saldus, Skrundas, Smiltenes pašvaldības 03.2016.-03.2017.  - Tukums 
EK programma "Horizon 2020" (Apvārsnis 2020) aktivitāte "Pētniecība un inovācijas"  

“Accelerate SUNSHiNE”– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly (Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk)

2017. 06. Informācija par projektu

2017.12. Informācija par projektu

  04.2017.-03.2020. 185035,00 Novads
“ROBUST”– Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)   06.2017.-05.2021. 107500,00 Novads
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Durbes muižas kalpu mājas jumta restaurācija   08.2017.-11.2017. 20000,00 Tukums
Valsts budžeta dotācija 2017.gadam    

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana

Informācija par projektu

  01.01.2017.-31.12.2017. 13800,00 Tukums

Tukuma 3.pamatskolas sporta halles būvniecība

Informācija par projektu

  2018.gads 500000,00 Tukums