2016. gads Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
   
   
2014. gads SIA "Piejūra" 2014.gada pārskats
  SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 2014. gada pārskats
  SIA „Komunālserviss TILDe" 2014.gada pārskats
  SIA „Tukuma ūdens" 2014.gada pārskats
  SIA „Tukuma siltums" 2014.gada pārskats
  SIA „Tukuma slimnīca" 2014.gada pārskats
  Pašvaldības SIA „Tukuma ledus halle" 2014.gada pārskats
  Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests"2014.gada publiskais pārskats
2013. gads Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma Sporta un atpūtas komplekss" 2013. gada publiskais pārskats
  Tukuma novada bāriņtiesas 2013.gada pārskats
 

Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu 2013.gadā

Pielikums: Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" 2013. gada Publiskais pārskats

  Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 2013.gada pārskats
2012. gads Latvijas Republikas tiesībsarga 2012.gada ziņojums
  Dokumentu aprite Tukuma novada Domē 2012.gadā
   
  Informācija par pastāvīgo komiteju un Domes sēdēm, kā arī deputātu darbu tajās (01.07.2009.-31.12.2012.)

 

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.- 2017.gadam
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" 2015.gada darba plāns