Tukuma novada iedzīvotāju skaits Iedz skaita izmainas

Saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes 2019. gada 1. janvāra datiem Tukuma novadā reģistrēts 30231 iedzīvotājs. Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Tukuma novadā iedzīvotāju skaits sarūk gan negatīvas dabiskās kustības, gan migrācijas rezultātā, kas ir izteikti dominējoša.

 

 

 

 

 

 

 


Skaita izmainas gados

Tukuma novada iedzīvotāju skaita sadalījums pagastu teritorijās
Lielākais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā koncentrējies Tukuma pilsētā – 18 436, vismazākais iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 500.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vecuma sadalijums

Iedzīvotāju vecuma struktūra
Tukuma novadā 2019. gadā iedzīvotāju vecuma struktūra 61% jeb 16 983 iedzīvotāju bija darbaspējas vecumā (no 15 līdz 62 gadiem), 21,2% jeb 5 903 iedzīvotāju ir virs darbaspējas vecuma un 17,8% jeb 4 962 iedzīvotāju ir līdz darbaspējas vecumam. Pozitīva tendence ir pieaugt iedzīvotāju skaitam līdz darbspējas vecumam, t.i., bērnu skaitam, tomēr kopumā iedzīvotāju skaitam darbspējas vecumā ir tendence nedaudz samazināties. 

 

 

 

 

 

 


Dzimumstruktura 2019Iedzīvotāju struktūra pēc dzimuma Tukuma novadā
2019. gadā Tukuma novadā reģistrētas 14 725 (52,9%) sievietes un 13 123 (47,1%) vīrieši. Sieviešu Tukuma novadā ir par 1 602 vairāk. Salīdzinot ar 2018. gada datiem, sieviešu skaits ir samazinājies par 42, bet vīriešu – par 11.

 

 

 

 

 

 

 

  


Etniskais sastavsTukuma novada iedzīvotāju etniskais sastāvs

Pēc etniskā sastāva 2019. gadā 23 894 jeb 85,8% no Tukuma novada iedzīvotājiem ir latvieši, 2 167 jeb 7,8% – krievi, 574 jeb 2,1% – baltkrievi, 293 jeb 1,1% – ukraiņi, 226 jeb 0,8% – poļi, 249 jeb 0,9% – lietuvieši, 178 jeb 0,6% - čigāni (romi), 42 jeb 0,2% vācieši, 13 igauņi, bet 81 jeb 0,7% ir citu tautību pārstāvji.

 

 

 

 

 

 

 

Cita statistika pieejama:

Tukuma novada pašvaldības publiskie pārskati: tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/publikcijas-un-statistika/publiskie-prskati

Tukuma tūrisma informācijas centrs: www.visittukums.lv/lv/Par-mums

Tukuma novada Izglītības pārvalde: www.tip.edu.lv/lv/statistika-apkopojumi

Avots: Centrālās statistikas pārvaldes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati