Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Pieminekļa Z. A. Meierovicam izveide un skvēra Lielā ielā 5 un Jaunā ielā 6, Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde

Iepirkuma procedūras ziņojums

TND-2016/81 Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta 3.daļu bez sākotnējā paziņojuma 28.12.2016. plkst. 11.00 Sabiedrība “Projektēšanas birojs AUSTRUMI, MUUR, Zane Elerte un Matīss Kalniņš” 1.daļa – 70198,33;
2.daļa – 19970,00
1.daļa – 01.10.2018.
2.daļa – 24 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma 2. Vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde

1.pielikums

TND-2016/73/ERAF 29.12.2016. 24.01.2017. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 

Tūrisma ceļveža un karšu druka un piegāde Tukuma Tūrisma informācijas centram

Lēmums

Līgums

TND-2016/83 16.12.2016. 30.12.2016. plkst.11:00. SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”   EUR 11448,00  10 dienas no līguma noslēgšanas dienas

Dzīvojamās mājas Dārzniecības ielā 2A, Tukumā apsaimniekošana

Lēmums

Līgums

TND-2016/82 14.12.2016. 28.12.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 

„Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Invalīdu dienas centrā „Saime”, Dienas centrā „Saimīte”, Tukuma novada patversmē un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti””

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

 

TNSD 2016/4 13.12.2016. 27.12.2016. plkst.12.00. Iepirkuma 1.daļa

SIA „Nēģis”

Iepirkuma 2.daļa

IK „Raima Segliņa”

 Iepirkuma 1.daļa

EUR 26 078,00

Iepirkuma 2.daļa

EUR
9 935,00

Iepirkuma 1.daļa

12 mēneši

Iepirkuma 2.daļa

12 mēneši

Dzīvojamās mājas bēniņu atjaunošana Pastariņa muzejā – lauku sētā “Bisnieki”

5.pielikums

4.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2016/78/ELFLA 05.12.2016. 16.12.2016. plkst.11:00. SIA “PRETPILS”   EUR 8981,09  90 dienas no līguma noslēgšanas

Bezpiederīgo personu apbedīšana

Lēmums

Līgums
TNSD 2016/3 01.12.2016. 12.12.2016. plkst.12.00. SIA “Apbedīšanas birojs “Tāle””   13 999,00  No 01.01.2016, līdz 31.12.2018.

Stomatoloģiskās iekārtas iegāde un uzstādīšana

Lēmums

Līgums

TND-2016/74/ELFLA 29.11.2016. 12.12.2016. plkst.11:00. SIA “AIKO MED”   EUR 12453.48  2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2016/80 29.11.2016. 12.12.2016. plkst.11:00. SIA “TELMS”   EUR 168000  No noslēgšanas dienas līdz 31.12.2017.

Malkas iegāde Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” vajadzībām 

Lēmums

Līgums

TNSD 2016/2  24.11.2016.  05.12.2015. plkst.12.00.  Z/S “Kalnozoli”  9 910,00 No 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšana Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TNSD 2016/1  24.11.2016.  05.12.2015. plkst.12.00. Latvijas Sarkanā krusta Tukuma komiteja   EUR 10320,00  01.01.2017.-31.12.2017.
Tukuma novada Tumes pagasta ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgums

TND-2016/79 24.11.2016.  05.12.2015. plkst. 11.00 SIA “K.I.P.R.”   EUR 8136.40  01.01.2017.-31.12.2017.

Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2016/76 24.11.2016. 05.12.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 

„Režģotā torņa (apgaismojuma masta) uzstādīšana uz esošiem pamatiem M.Parka ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā”

Pielikums Nr.6

Pielikums - Tehniskās specifikācijas

Lēmums

Līgums

TND-2016/77 24.11.2016. 05.12.2016. plkst. 11.00  SIA “DELPRO”  EUR 31522.03  3 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma novada Sēmes un Zentenes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

SZPP 2016/1 24.11.2016. 05.12.2016.
plkst. 11.00 
1.daļa – SIA “Jūraskalns”
2.daļa – SIA “Vārpa” Tukuma rajonā
3.daļa – ZS “Vecvagari” 
 1.daļa – EUR 6570,00
2.daļa – EUR 7800,00
3.daļa – EUR 4820,00
 01.01.2017.-31.12.2017.
Tukuma novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka dzīvnieku (t. sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana TND-2016/75  14.11.2016.  12.12.2016. plkst.11:00. IK “ČIVAVA”   120000,00  31.12.2020.

Ēkas “Aptiekas māja” Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Pielikumi

Lēmums

Līgums

TND-2016/72/ELFLA  09.11.2016.  21.11.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 
Saimniecības preču piegāde
Tukuma internātpamatskolai

Lēmums

Līgums

TIPS 2016/1 25.10.2016. 07.11.2016. plkst.09:00. SIA “Merida-Latvija”   EUR 5352.19   01.01.2017.-31.12.2019. 

Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu seguma remontdarbi

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

TND-2016/71  17.10.2016.  16.11.2016. plkst.11:00. 1. daļa – SIA STRABAG;
2. daļa – SIA “Ceļu Būvnieks”;
3.daļa – SIA “Ribetons ceļi” 
 1. daļa – 300000;
2.daļa – 50000;
3.daļa – 200000.
29.12.2017. 

Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaušana Raudas ielā 10, Tukumā, Tukuma novadā

Pielikums
Lēmums

Līgums

TND-2016/70  14.10.2016.  25.10.2016. plkst.11:00.  SIA “TELMS”  EUR 21200,00  31.01.2017. 
Jauna autotransporta piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam TND-2016/69  12.10.2016.  07.11.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 
Tukuma novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka dzīvnieku (t. sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana TND-2016/68  11.10.2016.  07.11.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 
Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgums

Līgums

ILPP 2016/3  11.10.2016.  24.10.2016.
plkst. 11.00
1.daļa: Dairis Laugals
2.daļa: SIA “JOŽI”
3.daļa: SIA “JOŽI”
4.daļa: SIA “JOŽI”  
1.daļa EUR 7588,00
2.daļa EUR 4585,00
3.daļa EUR 10290,00
4.daļa
EUR 14840,00 
no 01.01.2017.līdz
31.12.2017. 
Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgumi

Līgumi

SDPP 2016/1  10.10.2016. 

21.10.2016.

plkst.11.00

 1.daļa – ZS “Jaunķenči”
2.daļa – ZS “Jaunķenči”
3.daļa – ZS “Straumēni”
4.daļa – ZS “Reķi”
5.daļa – ZS “Reķi”
6.daļa – Aivars Gulbis
 1.daļa – EUR 4487,90
2.daļa – EUR 7655,90
3.daļa – EUR 5741,00
4.daļa – EUR 5526,00
5.daļa – EUR 4783,00
6.daļa – EUR 3800,00
  No 01.01.2017. – 31.12.2017.
Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes Jaunsātu pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā

Lēmums

Līgums

PJPP 2016/3  10.10.2016.  21.10.2016. plkst.11:00.  SIA “Vidiņi MS”   EUR 7395,00 No   noslēgšanas dienas līdz 31.03.2018.
Video novērošanas sistēmas ierīkošana Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

TND-2016/67/ELFLA  07.10.2016.  18.10.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts

Stacijas ielas un Mārtiņa ielas Tukumā pārbūves būvprojekta ekspertīze

Lēmums

Līgums

TND-2016/66/ERAF 29.09.2016. 10.10.2016. plkst. 11.00 AS “Ceļu inženieri”   EUR 6600   45 dienas no līguma noslēgšanas 
Tukuma 3. pamatskolas sporta zāles un stadiona būvdarbu būvuzraudzība

Lēmums

Līgums

TND-2016/65 15.09.2016. 26.09.2016. plkst.11:00. Personu apvienība SIA “BŪVES BIROJS” un Raimonds Bretšneiders   17840,00  30.06.2018.

Stacijas ielas un Mārtiņa ielas Tukumā pārbūves būvprojekta ekspertīze

Pielikums 

Lēmums

Līgums

TND-2016/64/ERAF 15.09.2016. 26.09.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 
Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldībai TND-2016/60  07.09.2016. 18.10.2016. plkst. 11.00 1.daļa – AS “VIRŠI-A”;
2.daļa – AS “VIRŠ-A”;
3.daļa – SIA “GOTIKA AUTO”;
4.daļa – AS  
A”. 1.daļa – 140315,01;
2.daļa – 28537,50;
3.daļa – 19454,00;
4.daļa – 4462,20. 
 “VIRŠI- 31.12.2017.
Kokskaidu granulu iegāde Tukuma novada pašvaldībai TND-2016/63 05.09.2016. 03.10.2016.
plkst. 11.00
 SIA “SBE LATVIA ltd”   EUR 54866,50   1 gads no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana

Lēmums

Līgums

TND-2016/61 30.08.2016. 12.09.2016. plkst.11:00. SIA “Infonet Sistēmas”   EUR 39720,00  15.10.2016.-14.10.2017.
Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei TND-2016/59 29.08.2016. 26.09.2016., plkst. 11.00 SIA “Stiga RM”   48691,00  31.05.2017.
Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā TND-2016/58 25.08.2016. 21.09.2016. plkst. 11.00 SIA “Clean R”   53884,30  01.01.2017. – 31.12.2017.
Mērniecības pakalpojumi Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2016/62  25.08.2016.  05.09.2016. plkst.11:00.  SIA “DELTA KOMPĀNIJA”   EUR 10610,00  20.12.2016.

Putna parka labiekārtošana Degolē

4.pielikums

Grafiskā shēma

Lēmums

Līgums

TND-2016/57/ELFLA 17.08.2016. 29.08.2016. plkst.11:00. SIA “MITBAU AC”   EUR 9797.35  2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
Mērniecības pakalpojumi Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2016/56 10.08.2016. 22.08.2016. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts
Saimniecības preču piegāde

Lēmums

Līgums

DZIS 2016/4 08.08.2016. 22.08.2016. plkst.10:00.  SIA “SELDING”  3272,24  01.11.2017.
Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepcijas 2017. – 2023. gadam izstrāde

Lēmums

Līgums

TND-2016/55 05.08.2016. 16.08.2016. plkst.11:00. SIA “E.Daniševska birojs”   EUR 14000,00  01.03.2017.
Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei “Vālodzīte”

Lēmums

Līgums

TND-2016/54  29.07.2016.  09.08.2016. plkst.11:00. SIA “MK Dizains”   EUR 4680 4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Video novērošanas sistēmas paplašināšana Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2016/53 29.07.2016. 09.08.2016. plkst.11:00. SIA “LAINETS”   EUR 23594.46  30 dienas no līguma noslēgšanas
Viesnīcas pakalpojuma nodrošināšana

Lēmums

Līgums

TND-2016/52 Bez publikācijas 11.07.2016. plkst.11:00. SIA “Efija-2” EUR 10000 14.07.2016.-20.07.2016.
Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu grantēto ceļu seguma remontdarbi
Lēmums

Līgums

TND-2016/51 30.06.2016. 11.07.2016. plkst.11:00.  SIA “Meliorceltnieks”  EUR 30000,00  31.12.2016.

Tukuma 3.pamatskolas ēkas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes grupu ierīkošanai

4.pielikums

Tehniskās specifikācijas

Lēmums

Līgums

TND-2016/50 28.07.2016. 11.07.2016. plkst.11:00. SIA “TELMS”   EUR 15739,47  1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Avio šova nodrošināšana Rožu svētku ietvaros

Lēmums

Līgums

TND-2016/47 Bez publikācijas 22.06.2016. plkst.11:00. SIA “Wings 4 Sky Group” EUR 15000 16.07.2016.

Parādes ielas posma Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Pielikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

TND-2016/46/ERAF 20.06.2016. 26.07.2016. plkst.11:00. SIA STRABAG   553513,00  56 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Durbes pils Kalpu mājas nozīmīgo konstrukciju restaurācija

4.pielikums
Lēmums

Līgums

TND-2016/48 17.06.2016. 30.06.2016. plkst.11:00.  SIA “Kaskāde 19”  EUR 22314,05  20.10.2016.
Sadzīves tehnikas piegāde Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei “Vālodzīte”
Lēmums

Līgums

TND-2016/49 16.06.2016. 29.06.2016. plkst.11:00. SIA “Dižtehnika”   EUR 5071,82  4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Tukuma novada izglītības iestādēs

11.pielikums

TND-2016/37 10.06.2016. 26.07.2016. plkst.11:00. SIA “IRG”   6385500,00  25.08.2021.
Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana

Lēmums

LīgumsTND-2016/45 10.06.2016. 21.06.2016. plkst.11:00. SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”   EUR 8950.60  8 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Lietotas automašīnas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

TND-2016/44 09.06.2016. 20.06.2016. plkst.11:00. SIA “Auto Centrum Latvia”   EUR 12600  04.07.2016.

Piemineklis Z. A. Meierovicam Tukumā

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.3

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums 

4.pielikums

TND-2016/32 03.06.2016. 02.09.2016. plkst.11:00. 1. vieta – personu apvienība: Matīss Kalniņš, Zane Elerte un Liene Līce;
2.vieta – personu apvienība: Gļebs Panteļejevs un Andris Veidemanis;
3. vieta – personu apvienība: Ģirts Burvis, Madara Lezdiņa, Sergejs Ņikiforovs un Indulis Rāts 
 1. vieta – 1200,00;
2. vieta – 1000,00;
3. vieta – 800,00
 -

Tukuma 3. pamatskolas sporta zāles un stadiona būvniecība
Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Nolikums ar grozījumiem Nr.3

Nolikums ar grozījumiem Nr.4

Nolikums ar grozījumiem Nr.5

Nolikums ar grozījumiem Nr.6 un 7

Nolikums ar grozījumiem Nr.8

Nolikums ar grozījumiem Nr.9

Nolikums ar grozījumiem Nr.10

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.3 

Vēstule ieinteresētajiem peigādātājiem Nr.4

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.5

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.6

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.7

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.8.

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.9.

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.10.

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.11.

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.12.

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.13

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.14

5.pielikums

6.pielikums

6.pielikums ar grozījumiem Nr.1

6.pielikums ar grozījumiem Nr.2

6.pielikums ar grozījumiem Nr.3

6.pielikums ar grozījumiem Nr.4

6.pielikums ar grozījumiem Nr.5

6.pielikums ar grozījumiem Nr.6 un 7

6.pielikums ar grozījumiem Nr.8

6.pielikums ar grozījumiem Nr.9

TND-2016/39 03.06.2016. 06.09.2016. plkst.11:00.  SIA “Selva Būve”  3580844,77  52 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Sadzīves tehnikas piegāde Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei “Vālodzīte”

Lēmums

Līgums

TND-2016/43 01.06.2016. 13.06.2016. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts

Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte”
Lēmums

Līgums

TND-2016/42 01.06.2016. 13.06.2016. plkst.11:00.  SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”  EUR 10830.96  4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma pilsētas Kultūras nama skaņu aparatūras sistēmas un gaismu aparatūras papildināšana

Lēmums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

TND-2016/41 31.05.2016 13.06.2016. plkst.11:00. 1.daļa - SIA “Rock Distribution”

2.daļa – SIA “Muzikālā dizaina grupa”

 1.daļa – EUR 14962,00

2.daļa – EUR 2334,27

 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Smilšu ielas rajona siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā

Pielikumi 1

Pielikumi 2

Pielikums bankas garantijas forma

TS 2016/01 - 10.06.2016 plkst.15:00  SIA ”Amatnieks”  EUR 273196.53  -

Formas tērpu izgatavošana un piegāde Tukuma novada pašvaldības policijai

Lēmums

Līgums

TND-2016/40 25.05.2016. 06.06.2016. plkst.11:00. SIA “SYNERGY”   EUR 8013.00  30 dienas no līguma noslēgšanas
Būvuzraudzības veikšana būvobjektos: “Melnezera ielas Tukumā pārbūve” un “Vilkājas ielas un Purva ielas Tukumā pārbūve”

Lēmums

Līgums

TND-2016/29/ERAF 20.05.2016. 31.05.2016. plkst.11:00.  SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”  EUR 19700,00  EUR 19700,00
Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Jaunsātu Tautas namam

Lēmums

Līgums

TND-2016/38/ELFLA 16.05.2016. 27.05.2016. plkst.11:00.  SIA “Čivix”  EUR 15491,36  2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Parādes ielas posma Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Pielikums - tehniskā specifikācija

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

TND-2016/19/ERAF   11.05.2016. 15.06.2016. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts 
Brīvdabas trenažieru piegāde un uzstādīšana Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē

Lēmums

Līgums

Lēmums

Lēmums

TND-2016/36/ELFLA 10.05.2016. 23.05.2016. plkst.11:00. SIA “Jūrmalas mežaparki” 

1. daļa

Iepirkums pārtraukts

2.daļa – EUR 11505,16

 30.05.2017.
Autotransporta uzturēšana Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei un Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

Līgums

TND-2016/33 05.05.2015. 18.05.2015. plkst. 11.00 SIA “FS TRANSPORTS”   1.daļa – EUR 17000
2.daļa – EUR 15000
 30.05.2017.

Lietotas automašīnas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

TND-2016/35 02.05.2016. 16.05.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 

Tukuma novada Domes informatīvā izdevuma “Tukuma laiks” izplatīšana

Lēmums

Līgums

TND-2016/34 29.04.2016. 13.05.2016. plkst. 11.00 VAS “LATVIJAS PASTS”   EUR 10296  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma novada Domes informatīvā izdevuma “Tukuma laiks” izplatīšana

Lēmums

Līgums

TND-2016/31 27.04.2016. 11.05.2016. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts 

Autotransporta uzturēšana Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei un Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

TND-2016/30 21.04.2015. 03.05.2015. plkst. 11.00 Iepirkums izbeigts 

Tukuma novada pašvaldības autotransporta uzturēšana

Līgums

TND-2016/25 13.04.2016. 09.05.2016. plkst.11.00. SIA “FS TRANSPORTS”   1.daļa – 25000;
2.daļa – 14000;
3.daļa - 15000
 30.05.2016. – 29.05.2017.
Būvju tehniskā apsekošana Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs

Lēmums

Līgums

TND-2016/28 13.04.2016. 25.04.2016. plkst. 11.00 SIA “FORMA 2”   EUR 7960,00  3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Malkas piegāde

Lēmums

Līgums

DZIS 2016/3 08.04.2016. 19.04.2016. plkst.15:00.  SIA “Meža Sīļi”  27390,00  3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Būvju tehniskā apsekošana Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs

Lēmums

Līgums

TND-2016/27 08.04.2016. 19.04.2016. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts 
Lietotas automašīnas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

TND-2016/26 06.04.2016. 18.04.2016. plkst.11:00. “Auto Centrum Latvia” SIA   EUR 6650,00  23.05.2016.
Lietotas automašīnas piegāde Dzirciema internātpamatskolai

Lēmums

Līgums

DZIS 2016/2 04.04.2016. 15.04.2016. plkst.11:00.  SIA “FARTA”  EUR 14200  1 mēnesis no līguma noslēgšanas

Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

TND-2016/21 18.05.2016. plkst.11:00.  12.05.2016. plkst.11:00.  Compensa Life Vienna Insurance Groupe SE Latvijas filiāle

 EUR 215400.00

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Lestenes baznīcas restaurācijas darbi

5.pielikums

Tehniskās specifikācijas

Lēmums

Līgums

TND-2016/23 31.03.2016 11.04.2016. plkst.11:00. Bauskas rajona Rundāles pagasta Gunāra Grīnfelda individuālais restaurācijas uzņēmums “ROKAJS”   EUR 70 161,52  29.11.2016.
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2016. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2016/24 31.03.2016. 11.04.2016. plkst.11:00.  SIA “MELIORCELTNIEKS”  EUR 168000,00  31.12.2016.

Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšana

7.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2016/16 24.03.2016. 07.04.2016. plkst. 11.00 AAS “BALTA”   EUR 12693,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Jaunas transporta mucas piegāde Tukuma novada pašvaldības SIA „Komunālserviss TILDe”

Lēmums

Līgums

TND-2016/22 18.03.2016 01.04.2016. plkst.11:00. SIA “TORRES”   EUR 6251,24  30 dienas no līguma noslēgšanas
Lietotas automašīnas piegāde Dzirciema internātpamatskolai

Lēmums

Līgums

DZIS 2016/1 16.03.2016. 30.03.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 

Ēkas Tidaholma ielā 3, Tukumā telpu remontdarbi

4.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2016/20 09.03.2016. 21.03.2016. plkst.11:00. SIA “TUKUMA NAMI”   EUR 20 642,42  12.06.2016.
Pašvaldības ceļu un ielu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

PJPP 2016/1 03.03.2016. 14.03.2016. plkst.11:00. SIA “VEISMAŅI”   EUR 12400  01.04.2016.-01.10.2016.

Tukuma novada Domes ēkas 3. stāva telpu remontdarbi

4.Pielikums

Pielikums tehniskajajām specifikācijām

Lēmums

Līgums

TND-2016/17 02.03.2016. 14.03.2016. plkst.11:00. SIA “AMATNIEKS”   ERU 15 969.06  4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Lietota traktora - ekskavatora piegāde Tukuma novada pašvaldības SIA „Komunālserviss TILDe”

Lēmums

Līgums

TND-2016/18 02.03.2016. 14.03.2016. plkst.11:00. SIA “SILTUMKOMFORTS”   EUR 21950  30 dienas no līguma noslēgšanas

Tukuma novada pašvaldības autoceļu, ielu, ietvju un ēku pagalmu seguma remontdarbi 2016. gadā

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 2

Līgumi

TND-2016/11 01.03.2016. 11.04.2016. plkst.11:00.  1. daļa – SIA STRABAG;
2. daļa – SIA “Ceļu Būvnieks;
3. daļa – SIA “Ribetons ceļi;
4. daļa – SIA “Ceļu Būvnieks”;
5. daļa – SIA ”Meliorceltnieks”;
6. daļa – SIA “Ceļu Būvnieks;
7. daļa – SIA “Ceļu Būvnieks”;
8. daļa – atklāts konkurss pārtraukts
 1. daļa – 400000;
2. daļa – 60000;
3. daļa – 140000;
4. daļa – 55000;
5. daļa – 35000;
6. daļa – 45000;
7. daļa - 35000
 1. daļa – 15.09.2016;
2. daļa – 01.11.2016.;
3. daļa – 14.10.2016.;
4. daļa – 01.11.2016.;
5. daļa - 01.11.2016;
6. daļa - 01.11.2016;
7. daļa - 01.11.2016.
Lielgabarīta konteineru izvešana Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

TND-2016/12 01.03.2016. 14.03.2016. plkst. 11.00 SIA “Konteineru serviss”   EUR 13478,40  2 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā

Lēmums

Līgums

TND-2016/15 22.02.2016 04.03.2016. plkst.11:00.  SIA “OMEGA EKSPRESS”  EUR 18144,00  6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Koku kopšanas plāna izstrāde

Lēmums

Līgums

ILPP 2016/2 19.02.2016. 01.03.2016.  SIA “LABIE KOKI eksperti”  EUR 4995  45 dienas no līguma noslēgšanas dienas

Koku kopšanas plāna izstrāde

Lēmums

Līgums

ILPP 2016/1 18.02.2016. 29.02.2016.  Iepirkums pārtraukts

Vilkājas ielas un Purva ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Pielikumi

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1.

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.3

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 4

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 5

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 6

TND-2016/14/ERAF 12.02.2016. 14.03.2016. plkst.11.15. SIA STRABAG   667445,00  65 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Melnezera ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

Pielikumi

Pielikums ar papildinājumiem

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1.

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.3

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 4

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 5

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 6

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 7

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.8

TND-2016/13/ERAF 12.02.2016. 14.03.2016. plkst.11:00.  SIA STRABAG  485830,00  65 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana

Lēmums

Līgums

TND-2016/10 03.02.2016. 15.02.2016. plkst.11:00. SIA “Tipogrāfija Universums A”   EUR 22000  07.04.2016.-06.04.2017.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai TND-2016/7 03.02.2016. 01.03.2016. plkst.11:00. SIA “MEDIA CONTROL”   EUR 38072,16  03.04.2018.

Malkas piegāde Pūres pamatskolai

Lēmums

Līgums

PPSK 2016/1  03.02.2016.  15.02.2016. plkst. 11:00.   SIA “STIGA RM”  EUR 7630,00  29.04.2016.

Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2016/9 02.02.2016. 15.02.2016. plkst.11:00. SIA “LP Projekti”   EUR 23140  19.02.2016. -18.02.2017.

Video sienas displeju piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2016/8 29.01.2016. 09.02.2016. plkst.11:00. SIA “SidusNet”   EUR 8340,00  30 dienas no līguma noslēgšanas
Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2016. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2016/4 27.01.2016. 08.02.2016. plkst.11:00. SIA “Ceļu, Tiltu Būvnieks”   EUR 20000  15.04.2016.-31.05.2016.

Ēkas “Pūre 18”, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā daļas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

5.pielikums

6.pielikums

TND-2016/5 27.01.2016. 22.02.2016. plkst.11:00.  SIA “DELPRO”  187450,00  252 dienas no līguma noslēgšanas dienas
Viengadīgo vasaras puķu stādu piegāde Tukuma novada Domei 2016. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2016/6 15.01.2016. 26.01.2016. plkst.11:00. SIA “SEDUMI”   EUR 6498.50  No noslēgšanas dienas līdz 10.10.2016.

Ceļu satiksmes aprīkojuma piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2016/1   08.01.2016. 19.01.2016. plkst.11:00.  SIA “SIGNUM”   EUR 20000  28.01.2016. – 27.01.2018.

Kokskaidu granulu iegāde Durbes pilij

Lēmums

Līgums

TM 2016/1  08.01.2016.  19.01.2016. plkst.11:00.  SIA “SBE LATVIA LTD.”   18096,00  30.11.2016.

Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Lēmums

Līgums

TND-2016/2  12.01.2016.  25.01.2016. plkst. 11.00  SIA “RDZ Energy”   EUR 8725,00  07.02.2016. -06.02.2017.

Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2016/3  12.01.2016.  25.01.2016. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts