Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
TND-2017/52/ELFLA 04.12.2017. 15.12.2017. plkst.11:00.  SIA “ACB Projekts”  EUR
23898,00
 30.07.2018.
Peldēšanas apmācību nodarbības Tukuma novada skolēniem
TND-2017/51/ESF 23.11.2017.
05.12.2017. plkst.11:00.
 SIA “SOUND ESTATE”  5054,95  28.12.2018.
Tukuma novada Tumes pagasta ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā
TND-2017/50 16.11.2017.
27.11.2017.
plkst. 11.00
 SIA “K.I.P.R.”  EUR 8136,40  31.12.2018.
Stacijas ielas un
Dāņu ielas Tukumā pārbūve
Pielikums Finanšu piedāvājums
Pielikums Finanšu piedāvājums Nr.2
Lēmums
TND-2017/49/ERAF 24.11.2017. 18.01.2018. plkst. 11.00  PS “RERE VIDE 1”  EUR 2100000,01  11.08.2019.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai
Līgums
TND-2017/48 10.11.2017.

Iepirkums pārtraukts

     
Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā
SDPP 2017/1 24.10.2017.

06.11.2017.

plkst. 11.00

ZS “RUSAS” 1. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “RUSAS” 2. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “STTRAUMĒNI” 3. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 4. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 5. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

AIVARS GULBIS 6. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 7. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde.

 1.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 4487,90;

2. iepirkuma priekšmeta daļas– EUR 7655,90;

3. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 5741,00 bez PVN;

4. iepirkuma priekšmeta daļas– EUR 6070,00;

5. iepirkuma priekšmeta daļas – EUR 5244,00;

6. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 4610,00;

7. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 4160,00

 31.12.2018.
Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi
 
 
 
 
 
TND-2017/47 19.10.2017.

09.11.2017.

plkst. 11.00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – “STRABAG” SIA

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – “STRABAG” - SIA

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa –
EUR 300000,00;

 

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa –
EUR 200000,00

 28.12.2018.
Kokskaidu granulu piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm
Ziņojums
TND-2017/45 20.09.2017.

16.10.2017.

plkst. 13.15

 SIA “SBE Latvia Ltd.”  EUR 62582,50  30.11.2018.
Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei
TND-2017/41 25.09.2017. 16.10.2017., plkst. 13.00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Stiga RM”  EUR 64080,00  31.05.2018.
Mazlietotas automašīnas piegāde Tukuma 2. vidusskolai
TND-2017/46 21.09.2017. 02.10.2017. plkst.11:00. SIA “Dardedze K”  EUR 12190,00  31.10.2017.
Jauna un lietota autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai
TND-2017/44 20.09.2017. 11.10.2017. plkst.11:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FS Noma”  1. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 28911,82;
2. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 18450,00;
3. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 38334,25
 2017. gada 8. decembris
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai
Līgums
TND-2017/43 17/09/2017 

16.10.2017.

plkst. 11.00

 A/S “Latvenergo”  EUR 679508,41  31.12.2019.
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai
Līgums
TND-2017/42 10.09.2017. 18.10.2017., plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    
Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldībai
Līgumi (ZIP)
TND-2017/40  

09.10.2017.

plkst. 11.00

Iepirkuma 1. daļai:
SIA “NESTE LATVIJA”
 
Iepirkuma 2. daļai:
A/S “VIRŠI-A”
 
Iepirkuma 3. daļai:
SIA “GOTIKA AUTO”
Iepirkuma 4. daļai:
SIA “NESTE LATVIJA”
Iepirkuma 1. daļai:
EUR 284709,85
 
Iepirkuma 2. daļai:
EUR 57428,60
 
Iepirkuma 3. daļai:
EUR 46638,00
 
Iepirkuma 4. daļai:
EUR 10239,00
 13.12.2019.
Kokskaidu granulu piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm
Līgums
TND-2017/38 16.08.2017. 06.09.2017., plkst. 11.00  Atklāts konkurss izbeigts    
Peldēšanas apmācību nodarbības Tukuma novada skolēniem
TND-2017/39/ESF 15.08.2017. 28.08.2017. plkst.11:00.  SIA “SOUND ESTATE”  EUR 3653.75  11.09.2017.-30.12.2017.
Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei
TND-2017/37 10.08.2017.
31.08.2017.
plkst. 11.00
 Iepirkums pārtraukts    
Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana
 
 
 
TND-2017/36 08.08.2017. 21.08.2017. plkst.11:00.  SIA “Infonet sistēmas”  40380,00  14.10.2018.
Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā
 
 
 
TND-2017/35 08.08.2017. 29.08.2017. plkst. 11.00  SIA “PILSĒTAS EKO SERVISS”  53884,30  31.12.2018.
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana
DZIS 2017/2 20.07.2017. 01.08.2017. plkst.10:00.  Zemnieku saimniecība “VĪTIŅI”  9900,00  31.12.2018.
Rūpnieciski ražotas kafejnīcas ar WC moduļa piegāde un uzstādīšana
 
TND-2017/34 11.07.2017. 24.07.2017. plkst.11:00.  SIA “ReBalt Modular Systems”  18891,00  09.08.2017.
Ēku nojaukšana Lielā ielā 23, Tukumā, Tukuma novadā
Līgums
TND-2017/33 07.07.2017. 18.07.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Stāvlaukuma izbūve Ezera ielā 10, Ezera ielā 12, Ezera ielā 14, Sēmes pagastā, Tukuma novadā
 
 
 
TND-2017/32/ELFLA 05.07.2017. 17.07.2017. plkst.11:00.  SIA “ROTAS”  32505,35  7 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
TND-2017/31/ERAF 07.06.2017. 19.06.2017. plkst.11:00.  SIA “Būvdizains”  EUR 41000,00  EUR 41000,00
Brīvdabas trenažieru piegāde un uzstādīšana Irlavā, Irlavas pagastā, Tukuma novadā
 
 
 
 
 
TND-2017/30/ELFLA 01.06.2017. 13.06.2017. plkst.11:00.  SIA “GoPlay”  EUR 8302,00  31.08.2017.
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
Līgums
TND-2017/29/ERAF 24.05.2017. 05.06.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
TND-2017/28/ERAF 23.05.2017. 05.06.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai
Nolikums ar grozījumiem
TND-2017/27  

19.07.2017. plkst.11:00.

 

 1., 2. un 4.daļa – iepirkums pārtraukts
3.daļa – SIA “AJ LATRUS”

 3.daļa – 4440,00

 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
TND-2017/25 10.05.2017. 22.05.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Brīvdabas rotaļu iekārtu un trenažieru piegāde un uzstādīšana Pienavā, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā
TND-2017/26/ELFLA 03.05.2017. 16.05.2017. plkst.11:00.  SIA “GoPlay”  EUR 12766,00  30.05.2018.
Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana
TND-2017/20 23.04.2017. 29.05.2017. plkst.11:00.  Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle Pamatpolises cena vienai personai EUR 263,00  29.06.2017.-28.06.2018.
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2017. gadā
 
 
 
TND-2017/24 19.04.2017. 02.05.2017. plkst.11:00.  SIA “MELIORCELTNIEKS”  EUR 168000  31.12.2017.
Durbes pils žoga posma restaurācija
Līgums
TND-2017/23 12.04.2017. 26.04.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde
TND-2017/22/ERAF

11.04.2017.

13.04.2017.

17.05.2017. plkst.11:00  SIA “MARK ARHITEKTI” EUR 136642,00 52 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma novada pašvaldības autotransporta uzturēšana
TND-2017/21 07.04.2017. 28.04.2017. plkst. 11.00.  SIA “FS TRANSPORTS”  1.daļa – 25000

2.daļa – 14000

3.daļa – 15000

4.daļa – 17000

5.daļa - 15000

  31.05.2017. – 30.05.2018.
Lestenes baznīcas rekonstrukcijas un restaurācijas darbi
TND-2017/17 29.03.2017. 10.04.2017. plkst.11:00 Bauskas rajona Rundāles pagasta Gunāra Grīnfelda individuālais restaurācijas uzņēmums “ROKAJS” EUR 41300,40 31.10.2017.
Ceļu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei
TND-2017/19 28.03.2017. 10.04.2017. plkst.11:00 SIA “VEISMAŅI”  EUR 25000  18.04.2017.-01.10.2017.
Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana
TND-2017/18  24.03.2017. 04.04.2017. plkst.11:00 SIA “TIPOGRĀFIJA UNIVERSUMS A”  EUR 22000  11.04.2017.-10.04.2018.
Tukuma tirgus vizuālā koncepcija
TND-2017/12 27.02.2017. 01.08.2017. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    
Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana
TND-2017/14 24.02.2017. 07.03.2017. plkst. 11.00 Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle EUR 10470,00 19.04.2017.-18.04.2018.
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvuzruadzība
 
TND-2017/16/ELFLA 24.02.2017.  07.03.2017. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts    
Malkas piegāde
DZIS 2017/1 23.02.2017. 09.03.2017. plkst.15:00. SIA “JAUNELKI”  EUR 26378,00 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Ēkas “Aptiekas māja” Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā vienkāršotā atjaunošana
TND-2017/15/ELFLA 22.02.2017 06.03.2017. plkst.11:00   SIA “AMATNIEKS”  EUR 75929,98  120 dienas no līguma noslēgšanas
Bērnu rotaļu un izglītojošās nojumes izbūve Tukuma Pilsētas parkā
TND-2017/13 16.02.2017. 27.02.2017. plkst.11:00.  SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”  18765,94  02.05.2017.
Kurzemes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta ekspertīze
TND-2017/5 16.02.2017 27.02.2017. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    
Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde
TND-2017/11/ERAF   21.03.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Slocenes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi
TND-2017/3/ERAF 06.02.2017. 13.03.2017. plkst.11:00.  SIA STRABAG  570130,00  65 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Parādes ielas posma Tukumā pārbūve”
TND-2017/7/ERAF 01.02.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.  SIA “BaltLine Globe”  EUR 9458,00  No noslēgšanas dienas līdz 31.12.2017.
Logu nomaiņa pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā.
TND-2017/10 31.01.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.  SIA “Logu maiņa”  23140,50 02.03.2018.
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā
TND-2017/9 25.01.2017. 06.02.2017. plkst. 11.00  SIA “GOTIKA AUTO”  EUR 12300,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
TND-2017/2/ERAF 25.01.2017. 06.02.2017. plkst.11:00.  SIA “Būvdizains”  EUR 27000  32 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Asistenta pakalpojums ģimenēm ar bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 
TNSD 2017/1 23.01.2017.  03.02.2017. plkst.12.00.  Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”  EUR 8000,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
 
TND-2017/8 20.01.2017. 31.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Rīgas luksafors”  EUR 20600 15.04.2017.-10.07.2017. 
TND-2017/6 10.01.2017. 23.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Jāņa Aldermaņa dārzniecība” 6087,00  No noslēgšanas dienas līdz 10.10.2017.
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve
TND-2017/4/ELFLA  09.01.2017. 10.02.2017. plkst.11:00  SIA STRABAG (1. – 6.daļa)  1. daļa – 330659,20;
2. daļa – 459328,58;
3. daļa – 322080,79;
4. daļa – 390272,58;
5. daļa – 326645,57;
6. daļa – 172989,50
 80 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 
 
 TND-2017/1 04.01.2017.  16.01.2017. plkst.11:00.    SIA “AMATNIEKS”  26337,70  23.01.2017.-

22.01.2019